REJESTRACJA
Dni
Godzin
Minut
Sekund

DO
KONFERENCJI
POZOSTAŁO:

Termiczne przekształcanie odpadów.
Odzysk energii

20. Konferencja

REJESTRACJA

21-23 listopada 2023 r.
Warszawa i online

Dni
Godzin
Minut
Sekund

DO
KONFERENCJI
POZOSTAŁO:

ZOBACZ POPRZEDNIĄ EDYCJĘ KONFERENCJI

xxx

UCZESTNIKÓW

DNI OBRAD

2

ZAKUP
MATERIAŁÓW KONFERENCYJNYCH

STRONA
KONFERENCJI
W 2022 ROKU

IconIcon Icon Icon

Dlaczego warto wziąć udział?

20. Konferencja Termiczne przekształcanie odpadów. Odzysk energii odbędzie w formie hybrydowej w dniach 21-23.11.2023 w Airport Hotel Okęcie w Warszawie oraz online.
Konferencja od lat stanowi najważniejsze i największe forum dla ekspertów, firm i instytucji związanych z odzyskiem energii z odpadów w Polsce. W tym roku będziemy przyglądać się planowanym inwestycjom, dostępnym możliwościom dofinansowania ze środków krajowych oraz złożonym uwarunkowaniom budowy nowych instalacji, włączając w to niezwykle istotne aspekty komunikacji ze społecznością lokalną. Zostaną także przedstawione najnowsze dostępne technologie dla budowy i prowadzenia WtE oraz doświadczenia eksploatacyjne istniejących instalacji odzysku energii.W kontekście zmieniającego się krajobrazu energetycznego, zastanowimy się także nad modernizacją źródeł ciepła w kierunku zasilania rdf oraz rozbudową sieci instalacji dla termicznego unieszkodliwiania odpadów medycznych i przemysłowych.

Dzięki współpracy z Miejskim Przedsiębiorstwem Oczyszczania w Warszawie będziemy mieli możliwość zaprezentować naszym uczestnikom nową instalację Zakładu Unieszkodliwiania Stałych Odpadów Komunalnych w Warszawie, która będzie największą instalacją tego typu w Polsce.

Nasza konferencja zgromadziła podczas poprzedniej edycji ponad 250 osób stacjonarnie i ponad 200 osób online. W tym roku spodziewamy się w Warszawie ponad 300 osób. Spotkanie stanowi nie tylko doskonałą okazję do wymiany doświadczeń i uzupełnienia wiedzy, ale także przestrzeń do nawiązywania cennych kontaktów biznesowych.

Serdecznie Państwa zapraszamy i do zobaczenia w Warszawie!


ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONFERENCJI

20 LISTOPADA

21 LISTOPADA

22 LISTOPADA

23 LISTOPADA

20.00
ABRYSówka!

- Obrady merytoryczne 10:00-17:00
- Kolacja bankietowa
w Airport Hotel Okęcie 20:00

- Obrady merytoryczne 10:00-16:00

- Atrakcje
- Kolacja wyjściowa 19:00-22:00

Wyjazd studyjny

na budowę nowej instalacji w ZUSOK w Warszawie

Dobre wspomnienia


:)

CO WAS CZEKA NA KONFERENCJI?

dr hab. inż. Tadeusz Pająk, prof. AGH
Akademia Górniczo-Hutnicza
Dyrektor Programowy Konferencji

prof. dr hab. inż.

Grzegorz Wielgosiński

Politechnika Łódzka

Marta Gurin
CEWEP

Zdzisław Gawlik
MPO Warszawa

RADA PROGRAMOWA KONFERENCJI

Alina Pisiecka
Stowarzyszenie Producentów Energii z Odpadów

Szymon Cegielski

Europejska Federacja Gospodarki Odpadami;

PreZero Zielona Energia

Tomasz Szymkowiak

Abrys

Piotr Matuszewski

Abrys

PROGRAM KONFERENCJI

PROGRAM PDF

09:30

Otwarcie konferencji

Robert Rosa, Abrys; dr hab. inż. Tadeusz Pająk, prof. AGH, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie


PIERWSZY DZIEŃ KONFERENCJI
21 listopada

SESJA 1: Aspekty prawne i finansowe w termicznym przekształcaniu odpadów

Prowadzący: dr hab. inż. Tadeusz Pająk, prof. AGH, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie;

Tomasz Szymkowiak, Abrys


09:40

Realny wpływ powstających instalacji TPO na transformację sektora Ciepłownictwa Systemowego

Jacek Szymczak, Izba Gospodarcza Ciepłownictwo Polskie

Icon

Zobacz Prelegenta

Notka bio:

jest absolwentem Wydziału Mechanicznego Politechniki Łódzkiej. Od 23 lat pełni funkcję Prezesa Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie. Wcześniej pełnił m.in. funkcje Dyrektora Departamentu Gospodarki Komunalnej w Urzędzie Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast oraz pracował jako ekspert Związku Miast Polskich.

Izba Gospodarcza Ciepłownictwo Polskie

Jacek Szymczak

09:55

Planowane Instalacje TPO – finansowanie, perspektywy, pytania i odpowiedzi

Dominik Bąk, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Icon

Zobacz Prelegenta

Notka bio:

Jest ekonomistą, absolwentem Wydziału Ekonomiczno-Rolniczego (2002-2007) oraz Wydziału Zastosowań Informatyki i Matematyki, na kierunku Informatyka i ekonometria, Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (lata 2003-2008). Ukończył także Podyplomowe Studia Ochrony Środowiska na Uniwersytecie Warszawskim (2010 r.) oraz Podyplomowe Studia Rachunkowości i Finansów Przedsiębiorstwa w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie (2012 r.).Posiadając kierunkowe wykształcenie, zdobywał doświadczenie zawodowe w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, gdzie rozpoczął pracę w 2007 r. Przez dziesięć lat był zatrudniony w Departamencie Planowania i Sprawozdawczości, pełniąc od 2013 r. funkcje kierownicze, ostatnio jako zastępca dyrektora departamentu.Przed objęciem funkcji Zastępcy Prezesa Zarządu odpowiadał przede wszystkim za sporządzanie projektów rocznych planów finansowych, planów działalności, rocznych sprawozdań z działalności NFOŚiGW i monitorowanie realizacji planów. Był zaangażowany w planowanie, monitorowanie i sprawozdawczość w zakresie dofinansowania przedsięwzięć środowiskowych – zarówno ze środków krajowych, jak i funduszy zagranicznych. Odpowiadał także za obsługę i rozwój narzędzi rachunkowości zarządczej i controllingu w Narodowym Funduszu.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Dominik Bąk

10:10

Włączenie termicznego przekształcania odpadów w unijny system handlu emisjami – co nas czeka?

Marta Gurin, Confederation of European Waste-to-Energy Plants

Icon

Zobacz Prelegentkę

Notka bio:
Pełni stanowisko kierownika ds. Polityki i Technologii w CEWEP (Confederation of European Waste-to-Energy Plants) Europejskim Stowarzyszeniu Producentow Energii z Odpadow. Od ponad 12 lat pracuje w Brukseli i posiada doświadczenie w dziedzinie gospodarki odpadami, relacji z instytucjami europejskimi oraz tworzenia europejskich polityk i prawodastwa. Zajmuje sie przede wszystkim aspektami zwiazanymi z energia, klimatem i zasobami jak rowniez technicznymi uwarunkowaniami spalania odpadow.Ukończyła Inżynierię Środowiska na Wydziale Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej. Studiowała rowniez na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Warszawskiego.


Confederation of European Waste-to-Energy Plants

Marta Gurin

10:25

Rola SPEO w tworzeniu uwarunkowań przyjaznych dla budowy i eksploatacji ITPOKów w Polsce

dr hab. Artur Modrzejewski, Stowarzyszenie Producentów Energii z Odpadów

Icon

Zobacz Prelegenta

Notka bio:
Radca prawny Stowarzyszenia Producentów Energii z Odpadów, wspólnik w Kancelarii Radców Prawnych i Adwokatów Harasimowicz, Górczyńska i Wspólnicy spółka komandytowa, profesor w Katedrze Prawa i Postępowania Administracyjnego na Wydziale Prawa UwB, Członek etatowy Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku.


Stowarzyszenie Producentów Energii z Odpadów

dr hab. Artur Modrzejewski

Icon

Zobacz Prelegentkę i opis wystąpienia

Notka bio:
Przewodnicząca Stowarzyszenia Producentów Energii z Odpadów (SPEO), skupiającego przedstawicieli oraz przedsiębiorstwa zarządzające Instalacjami Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych. Pełni funkcję Wiceprezesa PUHP „LECH” Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku,

które od 2016 r. prowadzi ZUOK Białystok – jedną z kilku funkcjonujących

w Polsce spalarni odpadów komunalnych.


Stowarzyszenie Producentów Energii z Odpadów

Alina Pisiecka

10:40

Przerwa na kawę

11:10

Aktualna sytuacja instalacji termicznego przekształcania odpadów w Metropolii Górnośląsko-Zagłębiowskiej

dr Marek Mrówczyński, Instalmedia; Henryk Borczyk, Metropolia Górnośląsko-Zagłębiowska


Icon

Zobacz Prelegentów

Notka bio:
doktor nauk prawnych, MBA, radca prawny,

2019 – nadal - Prezes Zarządu Instalmedia sp. z o.o. – branża budowalna i ciepłownicza. Inwestor Zakładu Odzysku Energii na paliwa alternatywne w Tychach.

2014 – 2019 – Prezes Zarządu Elektrociepłowni BĘDZIN – jedna z najważniejszych elektrociepłowni aglomeracji śląskiej, realizacja programu inwestycyjnego (160 mln zł) obejmującego m. in. budowę Instalacji Oczyszczania Spalin.

2002 – 2014 - Prezes Zarządu MASTER – Odpady i Energia - jeden z najważniejszych zakładów gospodarki odpadami w województwie śląskim m. in. budowa nowoczesnego zakładu biologiczno-mechanicznego unieszkodliwiania odpadów (110 mln zł).

1998 – 2006 – Uniwersytet Śląski – pracownik naukowy (adiunkt)


Instalmedia

Marek Mrówczyński

Górnośląsko -Zagłębiowska Metropolia

Henryk Borczyk

Notka bio:
Henryk Borczyk, wiceprzewodniczący zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, jest tyszaninem, ukończył krakowską AGH. Posiada wieloletnie doświadczenia kierownicze oraz samorządowe. Wcześniej pracował m.in. jako zastępcą prezydenta Miasta Tychy (2000-2010), gdzie nadzorował obszar inwestycji, usług komunalnych i ochrony środowiska. Był odpowiedzialny za stworzenie i wdrożenie pierwszego w kraju Programu Ograniczenia Niskiej Emisji. Kierował także miejskimi spółkami Agencją Promocji i Rozwoju Gospodarczego oraz tyskim TBS-em. W latach 2010-2015 był prezesem Tauron Ciepło, a następnie wiceprezesem zarządu ds. korporacji grupy Tauron Polska Energia S.A., odpowiedzialnym za zamówienia strategiczne i konsolidowane. Pełnił również szereg funkcji społecznych jak Wiceprezes Stowarzyszenia Gmin Energie Cities, ekspert Parlamentarnej Komisji Ochrony Środowiska czy członek Regionalnej Rady ds. Energii przy Śląskim Związku Gmin i Powiatów.


11:25

Energia z odpadów podstawą bezpieczeństwa energetycznego kraju

Katarzyna Wolny-Tomczyk, Eco Legal

Icon

Zobacz Prelegentkę

Notka bio:

Adwokat, partner z ECO LEGAL Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych z Wrocławia. Specjalizuje się w prawie ochrony środowiska, ze szczególnym uwzględnieniem prawa odpadowego. Udziela wsparcia w zakresie uzyskiwania decyzji środowiskowych, zezwoleń na zbieranie, przetwarzanie odpadów, pozwoleń na wytwarzanie odpadów, pozwoleń zintegrowanych. Wspiera w procesie ustalania obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a także reprezentuje w postępowaniach dotyczących opłat za korzystanie ze środowiska, kar i odpowiedzialności za szkody w środowisku. Doradza w sprawach związanych z prawem geologicznym i górniczym, prawem energetycznym, emisjami gazów cieplarnianych i z obrotem uprawnieniami do emisji. Od sierpnia 2020 roku Członek Klastra Gospodarki Odpadowej i Recyklingu – Krajowy Klaster Kluczowy. Od lipca 2022 roku Prezes Zarządu Związku Producentów Paliw z Odpadów i Biomasy. Od września 2022 roku Członek grupy roboczej ds. pochodzenia i dostępności biomasy – przy departamencie OZE w MKiŚ.

Eco Legal

Katarzyna Wolny-Tomczyk

SESJA 2: Trwające inwestycje i plany budowy nowych instalacji

Prowadzący: Sławomir Kiszkurno, Port Czystej Energii

11:40

Modernizacja ZUSOK. Wyzwanie rozbudowy funkcjonującej instalacji

Zdzisław Gawlik, MPO Warszawa

Icon

Zobacz Prelegenta

Notka bio:
Prawnik, specjalista z zakresu prawa prywatnego, profesor i wykładowca akademicki, prezes Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania w m. st. Warszawie sp. z o.o. Od ponad 30 lat jest wykładowcą akademickim. Uczył na Uniwersytecie Rzeszowskim, w Wyższej Szkole Prawa i Administracji w Rzeszowie oraz Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Był dyrektorem Delegatury Ministra Skarbu Państwa w Rzeszowie i wiceministrem Skarbu Państwa. Autor książek i ponad 60 artykułów.


MPO Warszawa

Zdzisław Gawlik

11:55

Nowy wymiar w zarządzaniu inwestycjami przemysłowymi - wykorzystanie potencjału modeli parametrycznych w ochronie interesów inwestorów

Andrzej Warcholak, Miastoprojekt Wrocław

Icon

Zobacz Prelegenta

Notka bio:

jest specjalistą z branży zarządzania projektami budowlanymi, absolwentem kierunków zarządzania w biznesie oraz prawa, łączącym wiedzę prawniczą z doświadczeniem w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Od 2008 roku zajmuje się sektorem nieruchomości oraz budownictwa, a od 2015 roku pełni funkcję dyrektora ds. rozwoju biznesu w MIASTOPROJEKT WROCŁAW Sp. z o.o. Współpracuje z inwestorami polskimi oraz zagranicznymi współtworząc lub proponując programy zarządzania inwestycjami budowlanymi ze szczególnym akcentem na ochronę interesu inwestorów. Jego doświadczenie obejmuje m.in. negocjowanie umów, doradztwo w sporach kontraktowych oraz analizę i optymalizację strategii kontraktowych. Aktywnie zabiega na rzecz wdrażania przez inwestorów nowoczesnych technologii w zarządzaniu inwestycjami budowlanymi, w szczególności związanych z BIM - Building Information Modeling.

Prywatnie pasjonuje się nauką języków, historią, filozofią i socjologią oraz jak prawie każdy dziś jest zafascynowany możliwościami sztucznej inteligencji.

Miastoprojekt Wrocław

Andrzej Warcholak

12:05

Ekonomiczne i technologiczne korzyści metody suchej SOLVAir z wykorzystaniem wodorowęglanu sodu

Zbigniew Nowak, Solvay

Icon

Zobacz Prelegenta

Notka bio:

Od dekady związany z technologiami oczyszczania gazów spalinowych w branży energetycznej a z wykształcenia absolwent Politechniki Poznańskiej, Wydziału Technologii Chemicznej. Co do zasady staram się patrzeć na aspekt ekonomiczno techniczny kompleksowo gdyż koszt zakupu produktu zawsze generuje określone koszta operacyjne i tu musi być wybrany najbardziej optymalny wariant. Chętnie poznaję nowinki technologiczne i ciekawe, pragmatyczne rozwiązania. Zapraszam do współpracy i dialogu.

Solvay

Zbigniew Nowak

12:20

Optymalizacja projektu, montażu i funkcjonowania elektrociepłowni na RDF na przykładzie uruchomionej w 2023 r. BIOSYNERGIE w Le Havre (43 MW, 12 Mg/godz.). Synergia doświadczenia i doskonałości inżynieryjnej - kamienie milowe oraz początki sztucznej inteligencji w naszych koncepcjach

Xavier Forcet, Andrzej Bednarz, Leroux & Lotz

Icon

Zobacz Prelegenta

Notka bio:

Po uzyskaniu stopnia inżyniera w dziedzinie inżynierii lądowej i infrastruktury w 1997 roku, Xavier kontynuował kształcenie w zakresie zarządzania międzynarodowego w Ecole Supérieure de Commerce w Clermont-Ferrand we Francji do 1999 roku.Powrócił na studia 14 lat później, aby zdobyć dyplom MBA na Uniwersytecie Aix-Marseille we Francji w 2013 roku.Xavier rozpoczął swoją karierę zawodową w 1999 roku w Green City jako Export Manager, tworząc i zarządzając oddziałami w Niemczech. W latach 2001-2014 kolejno zarządzał eksportem firm BONNA SABLA (rury ciśnieniowe dla przemysłu energetycznego i O&G) oraz TYCO Valves & Controls (wysokowydajne zawory przemysłowe dla O&G).Od 2014 do 2020 roku, jako Business Development Manager, Xavier był odpowiedzialny za rozwój działu "Waste to Energy" firmy Allia we Francji, Europie, Afryce i na Bliskim Wschodzie.Obecnie Xavier jest odpowiedzialny za organizację sprzedaży Leroux & Lotz oraz pozyskiwanie głównych klientów przemysłowych w Europie Środkowej.

Leroux & Lotz

Xavier Forcet

Notka bio:

Działa w branży "Zielonej Energii" łącząc międzynarodowe doświadczenie z pasją. Wiedza o rynkach odpadów i energii w Polsce oraz Francji pozwoliła na stworzenie efektywnego portfela uzupełniających się i sprawdzonych technologii. W Polsce z sukcesem odbył współpracę przy realizacji dwóch projektów w segmencie WtE: eksploatacja spalarni odpadów komunalnych w Gdańsku (160 000 Mg/rok) oraz budowa elektrociepłowni na RDF na 10 MW dla miasta Krosno. Prowadzi przygotowania do innych projektów produkcji energii z odpadów od 10 do 250 MW, w tym technologii Rusztu Schodkowego firmy LLT (grupa ALTAWEST). Równolegle proponuje kilku prywtnym inwestorom rozwiązania technologiczne do spalania odpadów medycznych i niebezpiecznych, ze sprawdzoną technologia MAGUIN, których obecnie w Polsce brakuje, a także instalacje do produkcji energii z biomasy i biogazu z bioodpadów.

Andrzej Bednarz

Triwalor / LLT

12:30

Panel dyskusyjny

„Nowe instalacje termicznego przekształcania odpadów w Polsce”
Prowadzący: Tomasz Szymkowiak, Abrys

Image

13:30

Przerwa na lunch

14:30

Blok energetyczny opalany pozostałościami z sortowania odpadów komunalnych jako kluczowy element zintegrowanego systemu odpadowo-energetycznego

Janusz Fic, Krośnieński Holding Komunalny

Icon

Zobacz Prelegenta

Notka bio:

Prezes Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej -Krośnieńskiego Holdingu Komunalnego Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.Absolwent Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie – Zarządzanie i Marketing (1994) oraz Executive Master of Business Administration Instytutu Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk (2015). Pełni funkcję Prezesa Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej – Krośnieńskiego Holdingu Komunalnego Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (od 2004). Posiada wieloletnie doświadczenie w branży komunalnej, z którą związany jest od 1999 r. W 2009 r. uzyskał certyfikat Ministerstwa Środowiska na pełnienie funkcji Pełnomocnika ds. Realizacji Projektu (Measure Autorising Officer – MAO). Posiada certyfikat Ministra Skarbu Państwa na pełnienie funkcji członka w radach nadzorczych spółek Skarbu Państwa.Aktualnie pełni funkcje:Przewodniczącego Rady Uczelni Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Krośnie;Przewodniczącego Rady Nadzorczej Centrum Dziedzictwa Szkła Sp. z o.o. w Krośnie;Członka Rady Nadzorczej Remondis KROeko Sp. z o.o. z siedzibą w Krośnie.Prelegent na licznych konferencjach poświęconych branży komunalnej, specjalizujący się w tematyce gospodarki o obiegu zamkniętym oraz transformacji energetycznej.Uhonorowany tytułem Dyrektora Roku 2021 Zakładów Oczyszczania Miasta przez Krajowe Forum Dyrektorów Zakładów Oczyszczania Miast.

Krośnieński Holding Komunalny

Janusz Fic

14:45

Samochody zastąpiły konie, a ITPO tradycyjny sposób myślenia o odpadach

Małgorzata Rdest, EMKA

Icon

Zobacz Prelegentkę

Notka Bio:

Magister Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej oraz Mediów Społecznościowych w Zarządzaniu na Uniwersytecie Jagiellońskim, businesswoman, dziennikarz sportowy, konferansjer oraz kierowca wyścigowy.Swoją karierę wyścigową rozpoczęła w 2011 roku, zdobywając swój pierwszy tytuł Mistrza Polski w kartingu. Kolejne sezony wyścigowe spędziła w takich seriach, jak Formuła 4, VW Scirocco R-Cup, Audi Sport TT Cup, ADAC TCR Germany, GT4 European Series, W Series, czy też Alpine Europa Elf Cup. Prowadząca program “Auto Świat GO” oraz “Męska Strefa”, komentator w studio F1, ekspert programów motoryzacyjnych i gość przeglądów sportowych, ambasadorka programów PZM dedykowanych dla kobiet.Pasję i wykształcenie połączyła pracując w FIA (Fédération Internationale de l’Automobile) w latach 2020-2021 jako koordynator projektu FIA Kobiety w Motorsporcie. Aktywnie wspiera młode zawodniczki motorsportowe w ramach projektu FIA „Girls On Track”. Od 2015 roku zasiada w radzie nadzorczej rodzinnej firmy EMKA S.A., w listopadzie 2021 została wybrana na Wiceprezesa Zarządu. Skupiona na międzynarodowej ekspansji rodzinnego biznesu, w marcu 2022 roku otworzyła filię EMKA S.A. w Dubaju.Ambasador wielu akcji społecznych popularyzujących bezpieczeństwo, ecodriving i ochronę środowiska - Anioł w Krakowie, FIA Smart Driving Challenge, Odpad zdasz, drzewko masz. Laureatka tytułu Sportowiec Ziemi Żyrardowskiej w 2019 roku, od lutego 2022 roku wspiera działania Fundacji Motoryzacja Dzieciom.Na co dzień doświadczony marketer i project manager. W swoich codziennych obowiązkach wykorzystuje determinację i hart ducha, zdobyte podczas wielu wyścigów na torze. Wierzy, że filozofia małych kroczków ("baby steps") pozwala osiągnąć każdy cel, nawet ten z pozoru leżący poza jej możliwościami.


EMKA

Małgorzata Rdest

14:55

Przygotowanie wsadu dla instalacji TPO na przykładzie rozwiązań firmy VECOPLAN

Ireneusz Suszyna, Vecoplan

Icon

Zobacz Prelegenta

Notka Bio:

Związany z branżą od 2007 roku w zakresie sprzedaży i doradztwa rozwiązań i technologii. Aktualnie Area Sales Manager w firmie VECOPLAN POLAND Sp. z o.o. odpowiedzialny za Polski rynek i kraje bałtyckie. Absolwent Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie na kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji. Od 2007 roku związany z branżą odpadową. Posiada wieloletnie doświadczenie w sprzedaży technologii do przetwarzania odpadów związanych między innymi z produkcją paliw alternatywnych jak również technologii związanych z kompostowaniem odpadów. Uczestnik i prelegent wielu branżowych seminariów i konferencji. Obecnie w firmie VECOPLAN Polska jako Area Sales Manager odpowiedzialny jest za doradztwo i sprzedaż technologii związanych z produkcją paliwa alternatywnego.


Vecoplan

Ireneusz Suszyna

15:05

Przegląd metod wychwytu, magazynowania i wykorzystywania CO² (CCSU)

Robert Leszczyński, PreZero Polska

Icon

Zobacz Prelegenta i opis wystąpienia

Notka Bio: Absolwent Politechniki Łódzkiej oraz École Nationale Supérieure d'Arts et Métiers we Francji. Z branżą termicznego przekształcania odpadów związany od 2012 roku w zakresie zarządzania projektami, budową i rozruchem ITPOK (2 instalacje w Anglii i Polsce) oraz zarządzania operacyjnego ITPOK. Posiada doświadczenie w projektach międzynarodowych oraz optymalizacji procesów biznesowych i technologicznych. Obecnie, równolegle z Członkiem Zarządu PreZero Zielona Energia obejmuje funkcję Zastępcy Dyrektora ITPOK w Poznaniu.


Opis wystąpienia: Omówienie wpływu CCSU (wychwyt, magazynowanie, zagospodarowanie) CO² na ITPOK na wybranych przykładach w branży ITPOK. Przedstawienie barier systemowych i technologicznych we wdrożeniu technologii CCSU.


PreZero Zielona Energia

Robert Leszczyński

15:15

Turbiny parowe dla instalacji termicznego przekształcania odpadów

Mieczysław Drzazga, Howden Turbo GmbH

Icon

Zobacz Prelegenta

Notka bio:

Studia na Politechnice Szczecińskiej , na Wydziale Technologii Chemicznej ; specjalizacja inżynieria chemiczna i procesowa,

- wieloletnie doświadczenie zawodowe jako:

- inżynier projektant procesu w Biurze Projektów ZCh”Blachownia”;

- dyrektor handlowy w „FAMET” S.A. w Kędzierzynie-Koźlu;

- inżynier sprzedaży i przedstawiciel firm zagranicznych: EMU Unterwasserumpen, Hermetic Pumpen, Munsch Pumpen, Kral Pumpen , Habermann Pumpen, Wepuko Hydraulik;

- aktualnie właściciel i Inżynier Konsultant w Biurze Informacji Technicznej ;

- partner firmy Howden Turbo GmbH


Howden

Mieczysław Drzazga

15:25

Budowa instalacji do termicznego przekształcania odpadów wraz z odzyskiem energii jako elementu Centrum Zielonej Transformacji w Opolu

Małgorzata Rabiega, Zakład Komunalny w Opolu

Icon

Zobacz Prelegentkę

Wykształcenie wyższe magister inżynier inżynierii środowiska:

Politechnika Śląska Wydział Inżynierii Środowiska w Gliwicach Specjalność: Zaopatrzenie w wodę i unieszkodliwianie ścieków i odpadów.

Politechnika Śląska Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki Podyplomowe Studium: “Gospodarka Odpadami”,

Uniwersytet Wrocławski Wydział Prawa i Administracji „Studium Prawa ochrony środowiska”, ukończone studia MBA.


Aktualnie Wiceprezes Zarządu Zakładu Komunalnego Sp. z o.o. w Opolu. Nadzór nad Centrum Zagospodarowania Odpadów. Poprzednio: Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Opola - wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, pozwoleń zintegrowanych oraz innych decyzji dot. ochrony powietrza, odpadów, gospodarki wodnej, nadzór nad prowadzeniem postępowań w sprawie ocen oddziaływania na środowisko planów, programów i przedsięwzięć. Wdrożenie programu „Czyste powietrze-oddech dla Opola” i nagroda TOP Inwestycje Komunalne 2018 Prowadzenie edukacji ekologicznej na szeroką skalę (główna nagroda Ministra Środowiska, Panteon Polskiej Ekologii 2011). Kierownik Wydziału Ochrony Środowiska w Urzędzie Miasta Kędzierzyna-Koźla - wydawanie decyzji administracyjnych z zakresu działania Wydziału, opracowywanie programów ochrony środowiska i planów gospodarki odpadami.

Zakład Komunalny w Opolu

Małgorzata Rabiega

15:40

Przyszło nam żyć w ciekawych czasach - ryzyka Generalnego Wykonawcy w procesie budowy ITPO

Rafał Psik, Doosan

Icon

Zobacz Prelegenta

Notka bio:

Absolwent Politechniki Częstochowskiej – Inżynieria Energi. Ukończył studia MBA z zarządzania w Biznesie międzynarodowym na Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu oraz studia podyplomowe na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach z zakresu Zarządzania Sprzedażą oraz Zarządzania Projektami. Całą karierę zawodową związany z energetyką, obecnie z branżą dostawców urządzeń wytwórczych i ochrony środowiska dla energetyki oraz Zakładów Termicznego Przekształcania Odpadów. Uczestniczył w realizacji projektu budowy ZTPO w Krakowie, obecnie Dyrektor Projektu z ramienia Generalnego Wykonawcy w ITPO Olsztyn i ZOE VEOLIA Łódź. Bierze udział w przygotowaniu i ofertowaniu projektów spalarniowych po stronie dostawcy technologii spalania i oczyszczania spalin w Polsce i krajach Europy środkowo-wschodniej.

Doosan

Rafał Psik

15:50

Optymalizacja procesu przygotowania i kontrola jakości wsadu do termicznego przekształcania odpadów

Radosław Kozakiewicz, TEKOpro

Icon

Zobacz Prelegenta

Notka bio:

Absolwent UMCS w Lublinie, kierunku ekonomika produkcji. Area Sales Manager na obszar całe Polski w firmie Tekopro sp. z o.o. Dośwadczenie w branży recyklingu odpadów komunalnych, przemysłowych i złomu zdobyte na przestrzeni ostatnich 15 lat na rynkach Europy Środkowej, Wschodniej oraz Ukrainy i Rosji. Główny kierunek działalności to duże projekty instalacji do przetwarzania odpadów.

TEKOpro

Radosław Kozakiewicz

16:00

Budowa Zakładu Odzysku Energii jako element Gospodarki Obiegu Zamkniętego

Marcin Benbenek, Kom-Eko

Kom-Eko

Marcin Benbenek

Notka bio:

Prezes Zarządu KOM-EKO S.A.W KOM-EKO S.A. od 2011 roku odpowiada za rozwój strategiczny Grupy KOM-EKO / akwizycje.Doświadczenie:1. Royalton Partners -Partner odpowiedzialny za Polskę i kraje bałtyckie2. COO w mPunkt Polska, Małopolska Giełda Rolno – Towarowa, KLM Cargo w Chicago i Warszawie

16:15

Rola narzędzi Business Intelligence w przekształcaniu danych w informację w Zintegrowanym Systemie Informatycznym ZSI UNISOFT dla przedsiębiorstw sektora utilities

Ewa Daniszewska, UNISOFT

Icon

Zobacz Prelegentkę

Notka bio:

Dyrektor Handlowy w firmie Unisoft Sp. z o.o., zajmuje się sprzedażą, projektami związanymi z rozwojem produktów, a także strategią wprowadzania nowych produktów na rynek.Absolwentka wydziału filologiczno-historycznego Uniwersytetu Gdańskiego oraz studiów Prawno-Menadżerskich na Politechnice Gdańskiej. Ukończyła studia podyplomowe z Inżynierii Gazownictwa na Politechnice Warszawskiej, a także studia MBA prowadzone przez Gdańską Fundację Kształcenia Menadżerów i Uniwersytet Gdański we współpracy z IAE Aix-Marseille Universite. Jest doświadczoną menadżerką, w latach 2018-2023 członek Zarządu Izby Gospodarczej Gazownictwa, wcześniej Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej przy Izbie Gospodarczej Gazownictwa. Arbiter Sądu Arbitrażowego przy Izbie Gospodarczej Gazownictwa. Członek Zarządu Stowarzyszenia Naukowo-Technicznego Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego O/Gdańsk oraz Ogólnopolskiego Stowarzyszenie Konsultantów Zamówień Publicznych

UNISOFT

Ewa Daniszewska

16:25

Budowa Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów z Odzyskiem Energii w Siedlcach

Piotr Mikołajczuk, Przedsiębiorstwo Energetyczne w Siedlcach

Icon

Zobacz Prelegenta

Notka bio:

Kierownik Działu Technicznego w Przedsiębiorstwie Energetycznym w Siedlcach Sp. z o.o. Ukończył studia wyższe na kierunku Zarządzanie i Marketing na Akademii Podlaskiej w Siedlcach. Od 1993 r. związany był z Polimexem Mostostal ZUT Sp. z o.o. w Siedlcach. Od 2009 r. pełnił funkcję kierownika Działu Techniczno-Handlowego. Natomiast od 2010 r. pełnił funkcje Dyrektor ds. Utrzymania Ruchu oraz Prezes Zarządu Polimex Mostostal ZUT Sp. z o.o. w Siedlcach. Żonaty, trójka dzieci.

Przedsiębiorstwo Energetyczne w Siedlcach

Piotr Mikołajczuk

16:40

Zakończenie pierwszego dnia obrad

20:00

Uroczysta kolacja w Airport Hotel Okęcie

9:30

Rozpoczęcie drugiego dnia obrad

Szymon Cegielski, Europejska Federacja Gospodarki Odpadami; PreZero Zielona Energia

DRUGI DZIEŃ KONFERENCJI
22 listopada

SESJA 3: Technologie i rozwiązania dla branży termicznego przekształcania odpadów

Prowadzący: Szymon Cegielski, Europejska Federacja Gospodarki Odpadami, PreZero Zielona Energia

9:35

ZUSOK 1996 – ZUSOK 2023

dr hab. inż. Tadeusz Pająk, prof. AGH, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

Icon

Zobacz Prelegenta

Notka bio:
Pracownik naukowy Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie w dyscyplinie inżynieria środowiska, od ponad 25 lat specjalizujący się w zakresie projektowania, budowy, eksploatacji oraz oddziaływania na środowisko instalacji termicznego przekształcania odpadów, szczególnie odpadów komunalnych i osadów ściekowych. Autor ponad 200 krajowych i zagranicznych publikacji w tym zakresie, opiekun naukowy corocznych seryjnych międzynarodowych konferencji w zakresie tematyki termicznego przekształcania odpadów i osadów ściekowych (od 1997), konsultant przebiegu budowy pierwszej w Polsce spalarni odpadów komunalnych w Warszawie (1997-2001), ekspert NFOŚiGW oraz MŚ podczas etapu zrealizowanych w kraju (2010-2014) projektów budowy tego rodzaju zakładów, członek wielu kadencji Krajowej Komisji ds. Ocen Oddziaływania na Środowisko (od 2002) oraz kadencji Państwowej Rady Ochrony Środowiska (2015-2019).


Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

dr hab. inż.

Tadeusz Pająk, prof. AGH

Icon

Zobacz Prelegenta i opis wystąpienia

Notka bio:
Pracownik naukowy Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie w dyscyplinie inżynieria środowiska, od ponad 25 lat specjalizujący się w zakresie projektowania, budowy, eksploatacji oraz oddziaływania na środowisko instalacji termicznego przekształcania odpadów, szczególnie odpadów komunalnych i osadów ściekowych. Autor ponad 200 krajowych i zagranicznych publikacji w tym zakresie, opiekun naukowy corocznych seryjnych międzynarodowych konferencji w zakresie tematyki termicznego przekształcania odpadów i osadów ściekowych (od 1997), konsultant przebiegu budowy pierwszej w Polsce spalarni odpadów komunalnych w Warszawie (1997-2001), ekspert NFOŚiGW oraz MŚ podczas etapu zrealizowanych w kraju (2010-2014) projektów budowy tego rodzaju zakładów, członek wielu kadencji Krajowej Komisji ds. Ocen Oddziaływania na Środowisko (od 2002) oraz kadencji Państwowej Rady Ochrony Środowiska (2015-2019).


TOMRA

Michał Bula

09:50

Czynniki wpływające na emisje pyłów w filtrach workowych

Włodzimierz Łopatka, BWF Envirotec Poland

Icon

Zobacz Prelegenta

Notka bio:
Absolwent Wydziału Mechaniczno-Technologicznego Politechniki Śląskiej. W firmie BWF Poland od prawie 15 lat, od 5 lat jako dyrektor handlowy odpowiedzialny za sprzedaż krajową i zagraniczną. Posiada doświadczenie w dużych projektach krajowych jaki i zagranicznych. Ponadto jest zaangażowany w budowanie strategii rozwoju, w tym projekty zero-emisyjne.

Opis prelekcji:

zaprezentuję Państwu w jaki sposób można znacznie ograniczyć emisję pyłów przy użyciu worków filtracyjnych. Jak zoptymalizować materiał i prace filtra workowego przy użyciu naszych materiałów i aparatury.


BWF Envirotec Poland

Włodzimierz Łopatka

10:00

Suwnice chwytakowe do transportu odpadów w magazynie bunkra oraz inne urządzenia dźwignicowe w ITPO

Jacek Januszkiewicz, GH Cranes

Icon

Zobacz Prelegenta

Notka bio:
Absolwent Wydziału Elektrotechniki Politechniki Opolskiej. W GH CRANES od ponad dwudziestu lat, projektował i wdrażał systemy urządzeń transportu bliskiego dla hutnictwa i energetyki. Od dziesięciu lat zajmuje problematyką automatyzacji procesów transportu odpadów w spalarniach, zrealizowane projekty to m.in. ITPO w Białymstoku, Krakowie, Szczecinie, Rzeszowie oraz Wilnie a obecnie w Warszawie. Uwielbia dobrą książkę, muzykę oraz podróże połączone z odkrywaniem lokalnych kuchni. Jest pasjonatem biegania, ukończył kilkanaście maratonów.


GH Cranes

Jacek Januszkiewicz

10:10

Maksymalizacja poziomów odzysku wartościowych frakcji materiałowych przed procesami spalania

Michał Bula, TOMRA

Icon

Zobacz Prelegenta

Notka bio:
Area Sales Manager w firmie TOMRA Sorting Sp. z o.o., który posiada ponad ośmioletnie doświadczenie w zakresie realizacji wielu nowatorskich projektów, związanych z recyklingiem tworzyw sztucznych oraz metali zarówno w Polsce, jak i krajach nadbałtyckich, w Czechach i Słowacji.


TOMRA

Michał Bula

10:30

Pozytywne aspekty technologiczne i techniczne łączenia instalacji TPO z układem wychwytywania dwutlenku węgla

dr inż. Tomasz Iluk, dr inż. Aleksander Sobolewski, Instytut Technologii Paliw i Energii

Icon

Zobacz Prelegentów

Notka bio:

W 2007 roku ukończył studia na Wydziale Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Śląskiej w specjalizacji Siłownie Cieplne oraz Maszyny i Urządzenia Energetyczne, a następnie w 2012 uzyskał tytuł doktora nauk technicznych w dyscyplinie energetyka na tym samym wydziale. Od 2008 pracował na stanowisku inżyniera w Instytucie a następnie adiunkta. Od 2015 roku pełnił funkcję kierownika Zespołu Technologii Zgazowania w Centrum Badań Technologicznych Instytutu. Od 2021 r. pełni funkcję Kierownika Zakładu Gospodarki o Obiegu ZamkniętymDo głównych obszarów zainteresowań merytorycznych należą technologie przekształcania paliw stałych z uwzględnieniem procesów termicznych oraz chemicznych, a w szczególności wykorzystanie odpadów dla produkcji energii elektrycznej oraz ciepła, a także możliwość ich wykorzystania w procesie recyklingu chemicznego. Istotnym aspektem realizowanych prac są optymalizacje technologiczno-środowiskowe instalacji przemysłowych pod kątem wdrażania GOZ, wraz z ich oceną ekonomiczno-finansową. Jest autorem i współautorem kilkunastu publikacji naukowych w czasopismach krajowych i międzynarodowych, kilkunastu ekspertyz i opracowań naukowych. Jest również członkiem Komisji Energetyki, a także Komisji Ochrony Środowiska Polskiej Akademii Nauk.

Instytut Technologii Paliw

i Energii

dr inż. Tomasz Iluk

Notka bio:

Dyrektor Instytutu Technologii Paliw i Energii jest autorem kilku monografii, ponad 180 publikacji naukowych oraz 34 patentów. Główne obszary jego merytorycznych kompetencji to koksownictwo, energetyka oraz gospodarka odpadami. Jest członkiem licznych organizacji krajowych i międzynarodowych, między innymi: członkiem Europejskiego Komitetu Koksowniczego (przewodniczącym Environmental Working Group), ekspertem Polskiej Izby Ekologii, Zastępcą Przewodniczącego Komitetu Sterującego Polskiej Platformy Technologicznej Stali, Przewodniczącym Komitetu Technicznego nr 144 Polskiego Komitetu Normalizacyjnego ds. Koksu i Przetworzonych Paliw Stałych, członkiem Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Hutniczego, a od 2011 r. prezesem Oddziału Karbochemii SITPH.

Instytut Technologii Paliw

i Energii

dr inż. Aleksander Sobolewski

10:45

Nowoczesne zarządzanie strumieniem odpadów i ruchem pojazdów w ITPO – wyzwania

i rozwiązania

Paweł Kalinowski, GS Software

Icon

Zobacz Prelegenta

Notka bio:

Absolwent Wydziału Organizacji i Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego oraz uczestnik szeregu szkoleń (np. ICAN Institute & Harvard Business Publishing, Sandler Training Polska, DC Gardner & Euromoney Vienna, Mercuri International). Posiada wieloletnie doświadczenie w pozyskiwaniu, obsłudze i rozwoju współpracy z Klientami z szeregu branż w całej Polsce. Z sektorem gospodarki odpadami związany od 2016 roku. Wdraża systemy informatyczne zintegrowane z platformą BDO, pozwalające na automatyzację codziennej pracy oraz usprawniające zarządzanie strumieniami gospodarki odpadowej. Wnikliwie analizuje specyfikę działalności Klienta, konstruując dedykowane rozwiązania gwarantujące optymalizację procesów ważenia, automatyzujące kolejkowanie i ruch pojazdów oraz umożliwiające efektywną rejestrację operacji odpadowych w platformie BDO. Wypracowane rozwiązania znajdują szerokie zastosowania, między innymi w instalacjach termicznego przekształcania odpadów, w zakładach gospodarki odpadami, a także w wielu innych firmach z różnych branż przemysłowych (np. cementowniach, kopalniach, budownictwie, rolnictwie, transporcie i logistyce).

GS Software

Paweł Kalinowski

10:55

Niewykorzystany potencjał ciepła odpadowego

Katarzyna Wolny-Tomczyk, Związek Producentów Paliw z Odpadów i Biomasy

Icon

Zobacz Prelegentkę

Notka bio:
Adwokat, partner z ECO LEGAL Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych z Wrocławia. Specjalizuje się w prawie ochrony środowiska, ze szczególnym uwzględnieniem prawa odpadowego. Udziela wsparcia w zakresie uzyskiwania decyzji środowiskowych, zezwoleń na zbieranie, przetwarzanie odpadów, pozwoleń na wytwarzanie odpadów, pozwoleń zintegrowanych. Wspiera w procesie ustalania obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a także reprezentuje w postępowaniach dotyczących opłat za korzystanie ze środowiska, kar i odpowiedzialności za szkody w środowisku. Doradza w sprawach związanych z prawem geologicznym i górniczym, prawem energetycznym, emisjami gazów cieplarnianych i z obrotem uprawnieniami do emisji. Od sierpnia 2020 roku Członek Klastra Gospodarki Odpadowej i Recyklingu – Krajowy Klaster Kluczowy. Od lipca 2022 roku Prezes Zarządu Związku Producentów Paliw z Odpadów i Biomasy. Od września 2022 roku Członek grupy roboczej ds. pochodzenia i dostępności biomasy – przy departamencie OZE w MKiŚ.


Eco Legal

Katarzyna Wolny-Tomczyk

11:05

Maszyny CAT to Smart Choice

Rafał Herda, BERGERAT MONNOYEUR


Icon

Zobacz Prelegenta

Notka bio:

Doradca ds. Kluczowych Klientów Na Rynkach Przemysłowych20 letnie doświadczenie w pracy w sektorach przemysłowych , recyklingu i odpadów komunalnych


Opis prelekcji:

Oferta Bergerat Monnoyeur dla firm zajmujących się recyclingiem i gospodarką odpadami, to nie tylko maszyny Cat. To także doradztwo i wsparcie w optymalizacji pracy i doborze maszyn, a także kompleksowe rozwiązania z zakresu OZE czy kogeneracji. Dowiedz się co jeszcze znajdziesz w naszej obejmuje SMART CHOICE!

BERGERAT MONNOYEUR

Rafał Herda

11:25

Przerwa na kawę

11:45

Energia z odpadów: Rozwój ZTPO w Krakowie i kierunek ku niezależności energetycznej

Jakub Bator, Krakowski Holding Komunalny

Icon

Zobacz Prelegenta

Notka bio:

Ukończył studia menadżerskie na Uniwersytecie Jagiellońskim. Od 2011 r. Członek Zarządu ds. Produkcji Krakowskiego Holdingu Komunalnego S.A., odpowiedzialny za funkcjonowanie Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów w Krakowie. W latach 2015-2022 r. pełnił jednocześnie funkcję Dyrektora ZTPO. Jeden z założycieli oraz Członek Zarządu Stowarzyszenia Producentów Energii z Odpadów (SPEO). Wiceprezydent Confederation of European Waste-to-Energy Plants (CEWEP). Członek European Federation of Local Energy Companies (CEDEC). Członek European Energy Forum (EEF). W swojej pracy koncentruje się na idei doskonalenia procesów zarządzania, zarządzania projektami i zarządzania celami. Jest w trakcie pracy nad rozprawą doktorską na Akademii Górniczo Hutniczej w Krakowie pod tytułem: Zastosowanie wysokowapniowych popiołów lotnych z termicznej utylizacji odpadów w procesie karbonatyzacji.


Krakowski Holding Komunalny

Jakub Bator

12:00

Typowe problemy w przygotowaniu procesu inwestycyjnego budowy ITPOK

dr inż. Jerzy Mirosław, Rafako

Icon

Zobacz Prelegenta

Notka bio:

Główny Projektant w Zakładzie Obiektów Energetycznych i Ochrony Środowiska, RAFAKO S.A.Z firmą RAFAKO S.A. związany od 1999 roku. Absolwent Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, Wydział Fizyki i Techniki Jądrowej, doktor inżynier nauk fizycznych. Od początku swojej kariery w RAFAKO S.A. związany z tematyką termicznego przekształcania odpadów. Posiada Certyfikat Project Management Associate IPMA Level D, potwierdzający kwalifikacje w zakresie zarządzania projektami. W latach 2005-2008 pełnił funkcję Kierownika Projektu budowy instalacji odsiarczania spalin oraz instalacji odwadniania gipsu w Elektrowni Pątnów II. W latach 2013-2018 pełnił funkcję Projektanta Wiodącego dla projektu „Budowa Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitarnego”. Za realizację tego projektu w dniu 07.11.2019 r. Jury Konkursu Polish Project Excellence Award 2019 przyznało RAFAKO w kategorii projektów inwestycyjnych nagrodę Srebrnego Finalisty.


Rafako

dr inż. Jerzy Mirosław

12:10

11 powodów, dla których wychwytywanie CO2 powinno być priorytetem w instalacjach termicznego przekształcania odpadów komunalnych

Krzysztof Tereszczuk, Keppel Seghers

Icon

Zobacz Prelegenta

Notka bio:
Absolwent Politechniki Warszawskiej kierunku Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa oraz Szkoły Głównej Handlowej kierunku Zarządzanie. Związany z branżą energetyczną od 2010 roku w zakresie: ofertowania, koordynacji projektowej, zarządzania projektami, budową i rozruchem. Posiada doświadczenie w projektach międzynarodowych. Obecnie pełni funkcję Liaison Managera w firmie Keppel Seghers i jest jej przedstawicielem na Polskim rynku.Ceni współpracę z ludźmi, ponieważ uważa, że różnorodność perspektyw i doświadczeń prowadzi do lepszych rozwiązań. Uwielbia podróże i spędzanie czasu na łonie natury. Interesuje się Porozumieniem Bez Przemocy (ang.: NVC) i nieruchomościami.


Opis prelekcji:

Wnioski szóstego raportu IPCC (Międzyrządowego Zespołu do spraw Zmian Klimatu) z grupy roboczej III, zajmującej się redukcją zmian klimatycznych są bardzo jasne. Aby spełnić wymagania Porozumienia Paryskiego oprócz powszechnych opcji redukcji zmian klimatycznych, takich jak: energia odnawialna, elektryfikacja transportu, efektywność energetyczna w budownictwie, efektywność materiałów czy energetyczna w przemyśle –wspomniano również o konieczności wdrożenia technologii: wychwytywania i składowania dwutlenku węgla, wychwytywania i wykorzystywania dwutlenku węgla, usuwania dwutlenku węgla,redukcji emisji metanu ze składowisk odpadów stałych


Keppel Seghers

Krzysztof Tereszczuk

12:20

Aktualnie obowiązujące akty prawne dotyczące spalarni odpadów i ich interpretacja

Włodzisław Ćwiąkalski, EmiPro

Icon

Zobacz Prelegenta i opis prelekcji

Notka bio:
ekspert z wieloletnim doświadczeniem praktycznym w zakresie projektowania, nadzoru nad wykonaniem oraz uruchamianiem instalacji/urządzeń do oczyszczania powietrza. Z wykształcenia chemik. Posiada także zawodowe doświadczenie jako audytor wewnętrzny w zakresie PN-EN ISO 17025. Biegły ekspert w dziedzinie ochrony powietrza oraz w zakresie pomiarów emisji zanieczyszczeń do powietrza. Od 1998 roku jest współwłaścicielem EMIPRO sp. z o.o. i prowadzi m.in. Laboratorium Badań Środowiskowych. Autor wielu ekspertyz technicznych instalacji przemysłowych, w tym instalacji emitujących lotne związki organiczne, cementowni, instalacji w dziedzinie gospodarki odpadami. Współautor wielu opracowań środowiskowych i analiz eksperckich, także w zakresie ocen oddziaływania na środowisko. Jest niezależnym doradcą i uznanym ekspertem dla podmiotów realizujących budowę instalacji technologicznych w przemyśle chemicznym oraz w zakresie termicznego przekształcania odpadów i osadów ściekowych. Autor wielu publikacji m.in. na temat wpływu dioksyn na środowisko, emisji zanieczyszczeń z instalacji do powietrza, pomiarów emisyjnych. Prowadzi szkolenia z zakresu emisji zanieczyszczeń do powietrza, metod jej ograniczenia, pomiarów emisji, instalacji do termicznego przekształcania odpadów, ocen o oddziaływaniu na środowisko w procesach inwestycyjnych. Wykładowca na Wydziale Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej oraz Podyplomowej Szkole Ochrony Środowiska AGH.

EmiPro

Włodzisław Ćwiąkalski

12:30

Lokalne przepisy środowiskowe - czyli na co zwracać uwagę przy "projekcie spalarniowym"

Daniel Chojnacki, Kancelaria DZP

Icon

Zobacz Prelegenta i opis prelekcji

Notka bio:
Daniel Chojnacki jest radcą prawnym, partnerem kancelarii Domański Zakrzewski Palinka sp.k. (DZP) posiadającym ponad dwudziestoletnie doświadczenie w doradztwie prawnośrodowiskowym; obecnie kieruje pracami Zespołu Prawa Ochrony Środowiska DZP. Daniel i kierowany przez niego Zespół wielokrotnie byli rekomendowani w rankingach Rzeczpospolitej i Chambers&Partners w obszarze Ochrona Środowiska. Daniel jest wykładowcą w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie (prawo ochrony środowiska), autorem publikacji naukowych i branżowych oraz prelegentem na licznych konferencjach. Daniel jest ekspertem z zakresu polskiego, unijnego i międzynarodowego prawa ochrony środowiska, w tym z zakresu prawa odpadowego. Jest doradcą w kwestiach prawno-środowiskowych przy wielu projektach infrastrukturalnych, transakcjach M&A oraz postępowaniach due diligence. Ma bogate doświadczenie w zakresie ocen oddziaływania inwestycji na środowisko, prawno-środowiskowych, wymagań eksploatacji instalacji oraz w reprezentowaniu klientów przed organami administracji i sądami administracyjnymi. Pracuje dla klientów z różnych sektorów, włączając przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne, przemysł energetyczny, chemiczny, hutniczy i gospodarki odpadami.


Opis prelekcji:

Lokalne przepisy środowiskowe o charakterze programowym lub planistycznym, choć stanowią o uwarunkowaniach formalnych planowania jak i prowadzenia działalności m.in. w zakresie termicznego przekształcania odpadów, nie zawsze są w dostatecznym stopniu uwzględnianie przy planowaniu takich inwestycji, w szczególności na ich wstępnym etapie. Podczas prelekcji „Lokalne przepisy środowiskowe – czyli na co zwracać uwagę przy »projekcie spalarniowym«” Daniel Chojnacki z DZP opowie m.in. o tym, jakie akty dotyczące prawa ochrony środowiska – zarówno na poziomie lokalnym, jak i regionalnym – należy wziąć pod uwagę przy określeniu uwarunkowań formalnych planowanych inwestycji termicznego przekształcania odpadów.


Kancelaria DZP

Daniel Chojnacki

12:40

Panel dyskusyjny

„Nowe instalacje w starciu z przeciwnikami inwestycji”


Icon

Zobacz Panelistów

Piotr Talaga, Abrys

prof. dr hab. inż. Grzegorz Wielgosiński, Politechnika Łódzka

Marek Mrówczyński, Instalmedia

Marta Gurin, CEWEP

Michał Dąbrowski, Polska Izba Gospodarki Odpadami

Marcin Benbenek, Kom-Eko

Prowadzący: Sławomir Kiszkurno, Port Czystej Energii

13:35

Przerwa na lunch

SESJA 4: Technologie i rozwiązania dla branży termicznego przekształcania odpadów

Prowadzący: prof. dr hab. inż. Grzegorz Wielgosiński, Politechnika Łódzka

14:35


Strachy na Lachy...czyli czy wszyscy umrzemy z powodu spalarni?

prof. dr hab. inż. Grzegorz Wielgosiński, Politechnika Łódzka

Icon

Zobacz Prelegenta

Notka bio:
Prof. dr hab. inż. Grzegorz Wielgosiński jest kierownikiem Katedry Inżynierii Bezpieczeństwa Pracy Wydziału Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska Politechniki Łódzkiej. Jest autorem ponad 130 publikacji w czasopismach polskich i zagranicznych oraz ponad 350 wystąpień na konferencjach naukowych. Zajmuje się zagadnieniami ochrony powietrza (oczyszczanie gazów odlotowych, rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń w atmosferze, zarządzanie ochroną powietrza), gospodarki odpadami (termiczne przekształcanie odpadów, plany gospodarki odpadami, paliwa alternatywne) oraz zrównoważonego rozwoju. Jest autorem monografii: „Termiczne przekształcanie odpadów komunalnych - wybrane zagadnienia” oraz współautorem podręcznika „Technologie i procesy ochrony powietrza”. W lipcu 2020 roku ukazała się jego nowa książka zatytułowana "Termiczne przekształcanie odpadów".


Politechnika Łódzka

prof. dr hab. inż.

Grzegorz Wielgosiński

14:50

Przetwarzanie odpadów poprocesowych pochodzących z ITPO jako niezbędny element Gospodarki Obiegu Zamkniętego

Wiktor Mokrzycki, Mo-Bruk

Icon

Zobacz Prelegenta

Notka bio:

Wiktor Mokrzycki – Wiceprezes Zarządu ds. handlowych Mo-BRUK S.A.

Z firmą Mo-BRUK związany jest zawodowo od 2007 roku. Posiada ponad 15 letnie doświadczenie zawodowe w branży gospodarki odpadami. W Mo-BRUK S.A. odpowiada za sprawy handlowe. Ponadto jest zaangażowany w budowanie strategii rozwoju w tym projekty akwizycyjne. Wiktor Mokrzycki jest Przewodniczącym Rady Głównej Związku Pracodawców Zakładów Termicznego Przekształcania Odpadów Przemysłowych i Medycznych na Rzecz Ochrony Zdrowia i Środowiska.


Opis prelekcji: Innowacyjność w przetwarzaniu odpadów jest kluczem do budowania zrównoważonej przyszłości. Poprzez wykorzystywanie nowych technologii i kreatywnych podejść możemy przekształcić odpady w cenne surowce, minimalizować negatywny wpływ na środowisko i tworzyć nowe możliwości biznesowe.

Mo-Bruk

Wiktor Mokrzycki

15:00

Odzysk energii w instalacjach termicznego przekształcania odpadów niebezpiecznych

dr inż. Sebastian Majkowski, Promont

Icon

Zobacz Prelegenta

Notka bio:

dr inż. Sebastian Majkowski urodzony w Bydgoszczy, Absolwent Technikum Elektrycznego w Bydgoszczy. Ukończył Wydział Telekomunikacji i Elektrotechniki Akademii Techniczno-Rolniczej w Bydgoszczy: inżynier (1999), magister na kierunku: elektrotechnika w specjalności elektrotechnika przemysłowa (2003). Stopień doktora nauk technicznych (2017) uzyskał na Wydziale Inżynierii Środowiska Politechniki Wrocławskiej. Tematem jego przewodu doktorskiego był „Odzysk energii ze szpitalnych systemów termicznego przekształcania odpadów”. Jest Wiceprezesem ds. Kluczowych Klientów w Przedsiębiorstwie Projektowo-Montażowym PROMONT Sp. z o.o. w Bydgoszczy. W pracy zawodowej specjalizuje się w zagadnieniach związanych z projektowaniem i wdrażaniem instalacji termicznego przekształcania odpadów.

Promont

Sebastian Majkowski

15:10

Pomiar ciągły emisji spalin w aspekcie współczesnych wymogów dotyczących niezawodności, cyberbezpieczeństwa, efektywnej komunikacji i zdalnego nadzoru na podstawie Systemu Monitoringu Emisji ACF5000 firmy ABB

Marek Grzesiuk, ABB

Icon

Zobacz Prelegenta

ABB

Marek Grzesiuk

15:20

Przekształcanie odpadów niebezpiecznych/medycznych w energię. Rozwiązania pod klucz: piece obrotowe i oczyszczanie spalin firmy MAGUIN - ponad 40 lat doświadczeń

Stephane Sauvage, Andrzej Bednarz, MAGUIN

Icon

Zobacz Prelegentów

Notka bio:

Posiadam ponad 15-letnie doświadczenie w międzynarodowym rozwoju rozwiązań i technologii dla przemysłu Oil&Gas. W 2022 roku dołączyłem do zespołu firmy MAGUIN. Obecnie pracuję na stanowisku Dyrektora Sprzedaży firm MAGUIN i PROMILL. Z przyjemnością pomogę Państwu w implementacji efektywnych ekonomicznie i skutecznych rozwiązań wynikających z nadchodzących wyzwań środowiskowych.Niezależnie od zakresu, czy to termiczne wykorzystanie odpadów, czy wstępna fermentacja (BIOreaktory- BIO Drum) czy zaawansowane systemy oczyszczania spalin, zachęcam do kontaktów i rozmowy o Państwa projektach i aspiracjach.

MAGUIN

Stephane Sauvage

Notka bio:

Działa w branży "Zielonej Energii" łącząc międzynarodowe doświadczenie z pasją. Wiedza o rynkach odpadów i energii w Polsce oraz Francji pozwoliła na stworzenie efektywnego portfela uzupełniających się i sprawdzonych technologii. W Polsce z sukcesem odbył współpracę przy realizacji dwóch projektów w segmencie WtE: eksploatacja spalarni odpadów komunalnych w Gdańsku (160 000 Mg/rok) oraz budowa elektrociepłowni na RDF na 10 MW dla miasta Krosno. Prowadzi przygotowania do innych projektów produkcji energii z odpadów od 10 do 250 MW, w tym technologii Rusztu Schodkowego firmy LLT (grupa ALTAWEST). Równolegle proponuje kilku prywtnym inwestorom rozwiązania technologiczne do spalania odpadów medycznych i niebezpiecznych, ze sprawdzoną technologia MAGUIN, których obecnie w Polsce brakuje, a także instalacje do produkcji energii z biomasy i biogazu z bioodpadów.

Andrzej Bednarz

Expeco/ MAGUIN

15:30

Planowana eksploatacja instalacji WtE na przykładzie ITPOK w Gdańsku

Ewa Zembalowska, TIRU Paprec

Icon

Zobacz Prelegentkę

Notka bio:

Reprezentuje firmę Paprec Energies należącą do Grupy Paprec z siedzibą w Paryżu. Odpowiada za rozwój biznesu Paprec Energies w sektorze termicznego przetwarzania odpadów w Polsce. W branży energetycznej od 2015 roku. Posiada doświadczenie w takich dziedzinach jak: analiza rynku, sprzedaż, marketing i PR w sektorze energetyki dużej oraz w branży termicznego przetwarzania odpadów, poparte sukcesami w trakcie pracy w grupie Doosan, między innymi przy projekcie ITPO Olsztyn.

TIRU Paprec

Ewa Zembalowska

15:40

Termiczne przetwarzanie odpadów niebezpiecznych z odzyskiem energii

Karina Szafranek – Braś, Związek Pracodawców Zakładów Termicznego Przekształcania Odpadów


Icon

Zobacz Prelegentkę i opis prelekcji

Notka bio:

Wiceprezes Zarządu ZPZTPO. Absolwentka Politechniki Śląskiej w Gliwicach - Wydział Inżynierii Materiałowej, Metalurgii, Transportu i Zarządzania, Akademii Ekonomicznej w Katowicach – Zarządzanie i Marketing oraz stypendystka Institut de Formation d’ International Trade w Mazamet (Francja). Ze sprzedażą i marketingiem związana od 1995 roku. Od 2007 Dyrektor ds. Sprzedaży i Marketingu w SARPI Dąbrowa Górnicza Sp. z o.o. firmy należącej do Grupy Veolia. Ekspert i ceniony doradca w dziedzinie kompleksowej gospodarki odpadami przemysłowymi w tym niebezpiecznymi. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie termicznego przetwarzania odpadów przemysłowych niebezpiecznych i medycznych.


Opis prelekcji:

Treść prezentacji będzie opisywała siłę rynkową ZPZTPO oraz udział jego członków w przetwarzaniu odpadów niebezpiecznych w Polsce, w tym ich nielegalnych składowisk. Prezentowane dane będą uwzględniały czas od 2019 roku do I połowy 2023 roku, w tym moce przerobowe zakładów członkowskich oraz wytwarzaną przez nie energię i jej gospodarcze wykorzystanie.

Związek Pracodawców Zakładów Termicznego Przekształcania Odpadów

Karina Szafranek – Braś

15:50

Wręczenie podziękowań i nagród, podsumowanie konferencji

16:00

Zakończenie drugiego dnia konferencji

19:00

Kolacja wyjściowa w restauracji Galeon

09:00

Zbiórka przed Airport Hotel Okęcie dla osób podróżujących autokarem

TRZECI DZIEŃ KONFERENCJI
23 listopada

09:05

Przejazd autokarem do ZUSOK w Warszawie

09:45-11:15

Zwiedzanie rozbudowywanej instalacji ZUSOK - grupa pierwsza

11:15

Powrót autokaru do hotelu Airport Okęcie

11:15-12:45

Zwiedzanie rozbudowywanej instalacji ZUSOK - grupa druga

12:45

Poczęstunek dla uczestników zwiedzania

13:15

Zakończenie wizytacji w ZUSOK

11:15

Przerwa na kawę

DRUGI DZIEŃ OBRAD DATA
(DZIEŃ)

10:00

Otwarcie obrad konferencji

SESJA: TUTAJ WPISZ NAZWĘ SESJI

14:40

Przerwa na lunch

Wyjazd studyjny 23.11.2023 r. na budowę nowej instalacji
w ZUSOK w Warszawie

O miejscu wyjazdu studyjnego

Zakład Unieszkodliwiania Stałych Odpadów Komunalnych przy ul. Zabranieckiej działa od ponad 20 lat. Rozpoczęta nieco ponad 2 lata temu rozbudowa i modernizacja instalacji jest odpowiedzią na rosnące potrzeby Warszawy w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi.

Dzięki inwestycji obiekt będzie w stanie przetworzyć ok. 300 tysięcy ton zmieszanych odpadów komunalnych, co w efekcie pozwoli ustabilizować stołeczny rynek. Jednocześnie zmodernizowany zakład będzie w stanie wyprodukować energię elektryczną oraz cieplną, które zasilą miejską sieć, zaspokajając tym samym zapotrzebowanie kilkunastu tysięcy gospodarstw domowych.

Nowy obiekt powstaje zgodnie ze standardami BAT (Best Available Techniques), czyli najlepszymi dostępnymi technikami. Dotyczy to zarówno rozwiązań inżynieryjnych, jak i oddziaływania inwestycji na otoczenie. Zakład będzie w pełni bezpieczny ekologicznie. Zastosowane rozwiązania zminimalizują możliwość negatywnego oddziaływania instalacji na środowisko naturalne. Na terenie obiektu pojawią się zielone dachy, które wspomogą retencję wód opadowych. Przez cały ZUSOK przebiegać będzie ścieżka edukacyjna, która umożliwi zwiedzającym zapoznanie się z procesem termicznego przetwarzania odpadów od wewnątrz.

Zakończenie realizacji inwestycji zaplanowano na 2024 rok.

REJESTRACJA

UDZIAŁ STACJONARNY

W KONFERENCJI (NETTO)

1590 zł

UDZIAŁ ONLINE
W KONFERENCJI (NETTO)

499 zł

 • dostęp do platformy konferencyjnej
  z transmisją konferencji na żywo,
 • możliwość odtworzenia nagrania obrad na platformie po zakończeniu konferencji,
 • dostęp do prezentacji prelegentów.
ZAREJESTRUJ
 • uczestnictwo w wykładach,
 • komplet materiałów konferencyjnych i promocyjnych,
 • dostęp do platformy konferencyjnej z transmisją konferencji na żywo,
 • możliwość odtworzenia nagrania obrad na platformie po zakończeniu konferencji,
 • dostęp do prezentacji prelegentów,
 • wyżywienie w dniach 21.11-23.11.2023 r. (21.11.2023 r. – przerwa kawowa, lunch, uroczysta kolacja bankietowa; 22.11.2023 r. – przerwa kawowa, lunch, kolacja)
 • udział w imprezach towarzyszących
ZAREJESTRUJ


! po 13.11 brak gwarancji miejsca na wyjazd do ZUSOK

MIEJSCE KONFERENCJI
I ZAKWATEROWANIE

Airport Hotel OkęcieAirport Hotel Okęcie to czterogwiazdkowy luksusowy hotel położony w południowo-zachodniej Warszawie w bezpośrednim sąsiedztwie Lotniska Chopina.
Airport Hotel Okęcie to nowoczesny obiekt z wieloma udogodnieniami: strefa Wellness & Fitness i zróżnicowaną gastronomią.

SGL 365 PLN + 8% VAT / doba
DBL 415 PLN + 8% VAT /doba


Rezerwacja na hasło ABRYS mailowo:
rezerwacja@airporthotel.pl
bądź telefonicznie - nr tel 22 456 80 00


ul. Komitetu Obrony Robotników 24
(dawniej ul. 17 Stycznia) 02-148 Warszawa


Icon

Hampton by Hilton Warsaw Airport

Dodatkowy hotel w pobliżu

ul. Komitetu Obrony Robotników 39F


Ze względu na duże zainteresowanie konferencją zapraszamy wszystkich uczestników, którzy nie znaleźli miejsca w hotelu Okęcie do pobliskiego (ok. 650 m) Hampton by Hilton Warsaw Airport.

pokój 1-os. (łóżko queen size) – 490 PLN brutto/doba/pokój ze śniadaniem;

pokój 2-os. (łóżko queen size + rozkładana sofa) – 540 PLN brutto/doba/pokój ze śniadaniem.

Rezerwacja na hasło ABRYS:
tel: +48 22 204 18 00
mail: hbhwa.reservation@hilton.comBRAK MIEJSC NA DOBĘ 22/23 listopada

Abrysówka to tradycyjne spotkanie dla uczestników naszych konferencji. Ma charakter zupełnie nieformalny.
To wyśmienita okazja do poznania partnerów, gości czy innych uczestników, a także nawiązania wartościowych kontaktów biznesowych, jak i prywatnych.

Spotkamy się w klimatycznym, położonym na 10 piętrze hotelu, klubie Aviator Bar&Lounge.
Zachęcamy do przynoszenia regionalnych przekąsek i napojów.

Serdecznie zapraszamy!

ABRYSÓWKA 20 listopada godz. 20:00

Image

Królewski Ogród Światła przy pałacu w Wilanowie to wystawa plenerowa, w ramach której tysiące kolorowych diod ułożono w finezyjne kształty.

To doskonała propozycja na zimne i szare wieczory, a także jedna z największych atrakcji Warszawy.

Oprócz licznych instalacji, na Odwiedzających czeka również Galeria Obrazów, Labirynt i Muzyczny Ogród Marzeń.

Zwiedzanie Królewskiego Ogrodu Świateł - 21 listopada

Image

Stanisława Kostki Potockiego 10/16, 02-958 Warszawa

Image

Wszystkich miłośników kręgli zapraszamy
do wspólnej gry po obradach drugiego dnia konferencji.

Zachęcamy do wzięcia udziału zarówno początkujących graczy, jak i doświadczonych pasjonatów. Do Waszej dyspozycji oddajemy 8 profesjonalnych torów do gry.

Po zakończeniu udamy się bezpośrednio na kolację w restauracji Galeon.Kręgielnia TB Bowling&Bilard - 22 listopada godz. 16:30

Gładka 18, 02-172 Warszawa

Image

Restauracja Galeon to miejsce, w którym spotyka się pasja i wiele kultur. Wszystko to zaowocowało niezwykłym menu, pełnym świeżych i smacznych propozycji tradycyjnej kuchni polskiej i śródziemnomorskiej.

Naszych Uczestników czeka podróż na głębokie wody oraz odkrywanie smaków. Wszechobecny żeglarski wystrój sprawi, że będzie można poczuć się jak na statku na otwartym morzu!
Kolacja w Restauracji Galeon - 22 listopada godz. 19:00

Image

ul. Huculska 1, 00-730 Warszawa


PATRONI
I PARTNERZY KONFERENCJI

ORGANIZATOR

PATRONAT HONOROWY

WSPÓŁPRACA

PARTNER SPECJALNY

PARTNERZY

PARTNERZY PRAWNI

PATRONAT BRANŻOWY

PATRONAT MEDIALNY

W NASZYCH MEDIACH SPOŁECZNOŚCIOWYCH

DOŁĄCZ DO WYDARZENIA

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Napisz do mnie

Dawid Wyszyński

project manager koordynator konferencji

Kontakt w sprawie konferencji

784 036 990

Icon

d.wyszynski@abrys.pl

Icon Icon Icon
Napisz do mnie

Łukasz Kawa

menadżer ds. promocji
i sponsoringu

Kontakt dla Partnerów wydarzenia, promocja

608 376 797

Icon

l.kawa@abrys.pl

Icon Icon Icon