17. Konferencja

Termiczne przekształcanie odpadów

24-25 listopada 2020 r.

Uniejów

Relacja z poprzedniej edycji konferencji
ZAREJESTRUJ SIĘ
dni
godzin
minut
sekund

Do konferencji zostało:

Zapraszamy Państwa serdecznie do wzięcia udziału w 17. edycji Konferencji Termiczne przekształcanie odpadów, która odbędzie się w dniach 24-25 listopada br. w Uniejowie. Konferencja ta jest jednym z najważniejszych spotkań branży Waste to Energy, podczas którego zostaną omówione najważniejsze i najistotniejsze tematy dotyczące termicznego przekształcania odpadów.


Priorytetowe zagadnienia, które poruszone zostaną podczas dwóch dni konferencji:

- plany resortu klimatu co do budowy kolejnych instalacji odzyskujących energię z odpadów

- uwarunkowania prawne i ekonomiczne instalacji WtE

- dialog między społecznością lokalną a samorządem planującym budowę spalarni

- proces termicznego przekształcania odpadów i jego miejsce w hierarchii postępowania z odpadami

- bieżąca eksploatacja zakładów, w tym utrzymanie ruchu oraz zagospodarowanie odpadów procesowych

- termiczne zagospodarowanie frakcji palnej w przedsiębiorstwach energetyki cieplnej


Konferencja organizowana jest w ramach cyklu związanego z gospodarką odpadami i jest jednym z głównych krajowych forów wymiany doświadczeń dotyczących branży ochrony środowiska, które na stałe wpisało się w kalendarz imprez branżowych. Spotkanie to od lat gromadzi od 150 do 300 osób aktywnie działających w branży WtE.

Zapraszamy już dziś!

Kilka słów o konferencji

Koszt udziału obejmuje:

- uczestnictwo w wykładach online
- komplet materiałów konferencyjnych
i promocyjnych
- koszty organizacyjneKoszt udziału obejmuje:

- uczestnictwo w wykładach
- komplet materiałów konferencyjnych
i promocyjnych
- udział w imprezach towarzyszących
- wyżywienie w dniach 24-25 listopada
- koszty organizacyjne


UWAGA: koszt udziału w konferencji nie obejmuję kosztów zakwaterowania!

  • STACJONARNIE - koszt 1390 zł netto + 23% VAT (1709,70 zł brutto)
  • ONLINE - koszt 499 zł netto + 23% VAT (613,77 zł brutto)

W konferencji będzie można wziąć udział na dwa sposoby:

Warunki uczestnictwa w konferencji
Informacje organizacyjne

Konferencję organizowane przez firmę Abrys dla Środowiska spełniają wszystkie aktualne wytyczne dla organizatorów spotkań biznesowych, szkoleń, konferencji i kongresów w trakcie epidemii SARS-CoV-2 przygotowane przez Ministerstwo Rozwoju wraz z Głównym Inspektorem Sanitarnym.


Dodatkowo przygotowaliśmy specjalne dokumenty, aby każdy z uczestników czuł się pewnie i bezpiecznie. Zapraszamy do zapoznania się.

GWARANCJA KONFERENCJI
BEZPIECZNA KONFERENCJA

Chcesz być na bieżąco z konferencją? Dowiedzieć się o dzieje się w branży termicznego przekształcania odpadów?
Dołącz do wydarzenia Facebook 17. Konferencji Termiczne przekształcanie odpadów - weź udział oraz zaproś swoich znajomych :) Kliknij w logotyp obok

WAŻNA INFORMACJA:


Miło nam poinformować, iż udział w 17. Konferencji Termiczne przekształcanie odpadów w wersji online jest bezpłatny dla przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego (wydziałów gospodarki komunalnej, ochrony środowiska), Urzędów Marszałkowskich i Wojewódzkich, Regionalnych Dyrekcji Ochrony Środowiska, Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska oraz Inspekcji Ochrony Środowiska.


Aby dokonać zgłoszenia na bezpłatny udział online należy wypełnić formularz dostępny na stronie

PRZEWODNICZĄCY RADY PROGRAMOWEJ

dr hab. inż. Tadeusz Pająk, prof. AGH – Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie


RADA PROGRAMOWA

Marta Gurin – Confederation of European Waste-to-Energy Plants

dr inż. Andreas Salamon, DSTB Dr. Salamon

Piotr Matuszewski – Abrys

Mateusz Dziurlikowski – Abrys

PROGRAM KONFERENCJI

SESJA 1
Uwarunkowania prawne i ekonomiczne instalacji odzysku energii z odpadów

9:00

Rejestracja uczestników i poranna kawa

24 listopada 2020 r. (wtorek), Uniejów

10:20
Możliwości budowy kolejnych instalacji do termicznego przekształcania odpadów
Przedstawiciel, Ministerstwo Klimatu**

10:40
Finansowanie inwestycji związanych z odzyskiem energii z odpadów w programie „Ciepłownictwo Powiatowe”
Przedstawiciel, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej**

11:20
Lokalne ciepłownictwo oparte na odzysku energii z odpadów

Przedstawiciel, Izba Gospodarcza Ciepłownictwo Polskie**

11:40 PRZERWA NA KAWĘ

13:00 - 14:00
PANEL DYSKUSYJNY
Odzysk ciepła z termicznego przekształcania odpadów szansą na modernizację ciepłownictwa

Prowadzący: dr hab. inż. Tadeusz Pająk, prof. AGH, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie


Panel dyskusyjny z wykorzystaniem aplikacji do głosowania Mentimeter


14:00 LUNCH

12:10
Elektrociepłownie zasilane odpadami a EU ETS

Przedstawiciel, Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami**

12:30
Wystąpienie Partnera

12:40
Gospodarka odpadami Miasta Wiednia w aspekcie wyzwań circular economy - rola wiedeńskich spalarni odpadów – wystąpienie online
Wojciech Rogalski, Miasto Wiedeń


11:00
Gdzie jesteśmy-dokąd zmierzamy-wyzwania GOZ
dr hab. inż. Tadeusz Pająk, prof. AGH, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

10:00
Otwarcie konferencji
Robert Rosa, Abrys

SESJA 2
Eksploatacja zakładów Waste to Energy – utrzymanie ruchu, zagospodarowanie odpadów procesowych, aktualne problemy i rozwiązania

15:00
Strategia Ekospalarni Kraków w zakresie gospodarki niskoemisyjnej
Jakub Bator, Ekospalarnia - Krakowski Holding Komunalny

15:20
Różnice w zawartości frakcji biomasowej w paliwach alternatywnych i odpadach przy zastosowaniu różnych metod badawczych
dr inż. Grzegorz Siemiątkowski, Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych

15:55
Compliance with the new BREF Waste Incineration: SOLVAir Solutions, the OPEX effective sodium bicarbonate Flue gas treatment, Zbigniew Nowak, Solvay Chemicals

15:35
Możliwości wykorzystania energii zawartej w odpadach komunalnych na cele energetyczne

17:05 PYTANIA I DYSKUSJA

16:05
Zagospodarowanie odpadów wtórnych z termicznego przekształcania odpadów – wystąpienie online Nikolina Poranek, Politechnika Śląska

16:25
Wystąpienie Partnera

16:35
Beton ogniotrwały, żaroodporny, szamotowy do kotłów rusztowych

16:45
Doświadczenia MZGOK Konin w zakresie termicznego przekształcania odpadów oraz edukacji ekologicznej
Elżbieta Streker-Dembińska, Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Koninie

17:25 ZAKOŃCZENIE PIERWSZEGO DNIA OBRAD

20:00 UROCZYSTA KOLACJA W HOTELU

SESJA 3
Eksploatacja zakładów Waste to Energy – utrzymanie ruchu, zagospodarowanie odpadów procesowych, aktualne problemy i rozwiązania – ciąg dalszy

25 listopada 2020 r. (wtorek), Uniejów

10:00
Wieloletni plan remontów instalacji WtE – doświadczenia praktyczne
dr inż. Andreas Salamon, DSTB Dr. Salamon

10:20
Wystąpienie Partnera

10:50
Wystąpienie Partnera

10:30
Analiza gazowych produktów termicznej konwersji nadsitowej frakcji odpadów komunalnych – wystąpienie online
dr hab. inż. Monika Zajemska, Prof. PCz, Politechnika Częstochowska


12:00 PRZERWA NA KAWĘ

11:20
System oczyszczania spalin w ZTUO Szczecin
Tomasz Lachowicz, EcoGenerator Szczecin

11:40
Nowe konkluze BAT w odniesieniu do instalacji termicznego przekształcania odpadów Łukasz Musieliński, Stowarzyszenie Producentów Energii z Odpadów

11:00
Wpływ regulacji prawnych na działanie ITPOK-ów
Przedstawiciel, Kancelaria Prawna

SESJA 4
Jaka jest przyszłość termicznego przekształcania odpadów?

12:20
Krajowy rynek odpadów niebezpiecznych, medycznych i przemysłowych
dr hab. inż. Grzegorz Wielgosiński prof. PŁ, Politechnika Łódzka

12:40
Wystąpienie Partnera


13:10
Wystąpienie Partnera

12:50
Doświadczenia eksploatacyjne instalacji termicznego przekształcania odpadów medycznych– wystąpienie online Tomasz Kasiorek, Zakład Utylizacji Odpadów Medycznych przy Centrum

Onkologii im. prof. F. Łukaszczyka w Bydgoszczy

14:40 PYTANIA I DYSKUSJA. LOSOWANIE NAGRÓD ZA ANKIETY

13:20
Zintegrowany system gospodarki odpadowo energetycznej w regionie krośnieńskim

Janusz Fic, MPGK- Krośnieński Holding Komunalny

13:40
Proces decyzyjny i przygotowawczy projektu budowy ITPOK

Lidia Warnel, Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Olsztyn

14:20
Wsparcie lokalnej społeczności przy budowie instalacji odzysku energii z odpadów – wystąpienie online

Joanna Kostecka, TAK! dla energetycznego wykorzystywania odpadów w Bielsku-Białej

15:00 LUNCH

16:00 ZAKOŃCZENIE KONFERENCJI

14:00
Optymalizacja gminnych systemów gospodarki odpadami na przykładzie Portu Czystej Energii w Gdańsku
Sławomir Kiszkurno, Port Czystej Energii w Gdańsku


*organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w programie
**wystąpienie w trakcie potwierdzania

PROGRAM DO POBRANIA (PDF)
ZAREJESTRUJ SIĘ

Z tą perspektywą nie jednak zbyt różowo. Od czasu wejścia w życie ekspansywnie rozwijającej się idei gospodarki o obiegu zamkniętym wraz z coraz częściej pojawiającą się ideą „zero waste” perspektywa rozwoju tej drogi odzysku energii z odpadów została niemal całkowicie wstrzymana, wręcz zapomniana. Tymczasem w kraju od kilku już lat narasta problem frakcji palnej odpadów pozostających po sortowaniu odpadów komunalnych. Są to miliony ton odpadów zwanych, jako pre-RDF lub RDF. Na wielu forach gorąco dyskutuje i poszukuje się sposobów użytecznego, transformowanego w ciepło i energię elektryczną wykorzystania tych paliw wytwarzanych w lokalnych sortowniach. Możliwość ich wykorzystanie w znacznie większej skali wskazuje także branża krajowej energetyki zawodowej mając na myśli technicznie już dojrzałe i sprawdzone w eksploatacji tzw. bloki wielopaliwowe, w których obok węgla można także odzyskać energię zawartą w palnych frakcjach przetworzonych odpadów komunalnych.


I ta tematyka, usytuowana na styku energetyki i gospodarki odpadami komunalnymi jawi się, jako wiodąca na naszej Konferencji. Nie zabraknie przykładów technologii, które w sposób dojrzały radzą sobie z tak zróżnicowanymi pod względem paliwowym i emisyjnym rodzajami paliw. Uczestnicy będą mogli przekonać się, że bloki wielopaliwowe mogą spełnić swoją rolę i w dobie odchodzenia od węgla pozwolić na systematyczne oddalanie się od paliw węglowych miedzy innymi na rzecz paliw z odpadów. Jeśli dodać do tego zapisy dotyczące energetycznego wykorzystania paliw z odpadów zawarte w polityce energetycznej Polski do roku 2040, to łatwo zauważyć, jaka tematyka będzie dominującym nurtem 16 edycji naszej Konferencji.


Już teraz serdecznie zapraszam Państwa do udziału w tej Konferencji. Moje zaproszenie w sposób szczególny kieruję do Przedstawicieli branży energetyki zawodowej, którzy będą mieli okazję zapoznać się z szeregiem uwarunkowań związanych z koniecznymi do podjęcia projektami i inwestycjami w zakresie dalszego rozwoju i budowy bloków wielopaliwowych w Polsce.


Prof. nzw. dr hab. inż. Tadeusz Pająk, Eur Ing
Przewodniczący Rady Programowej Konferencji

Szanowni Państwo,

przed nami kolejna, 16 już edycja corocznej konferencji związanej z problematyką termicznego przekształcania odpadów komunalnych. Oddane do eksploatacji kilka lat temu krajowe instalacje termicznego przekształcania odpadów komunalnych pracują poprawnie i poza kwestiami dotyczącymi, niewątpliwie ważnych, już nabytych doświadczeń eksploatacyjnych nie stwarzają szerszego pola do dyskusji podczas naszych konferencji. Referatów z tego zakresu zapewne nie zabraknie wszak są to nasze, krajowe doświadczenia, cenne nie tylko dla innych eksploatatorów lecz także w perspektywie budowy kolejnych instalacji.

Patronat Honorowy

Współpraca

Partner Specjalny

Partner Prawny

Patronat Honorowy

Partner Specjalny

Partnerzy

Partnerzy branżowi

Partnerzy medialni

Mateusz Dziurlikowski

koordynator konferencji

M: +48 784 036 990

e-mail: m.dziurlikowski@abrys.pl

Łukasz Kawa

współpraca z partnerami

M: +48 608 376 797

e-mail: l.kawa@abrys.pl

Skontaktuj się z nami