Termiczne przekształcanie odpadów
Odzysk Energii

22-24 listopada 2022 r.

Konferencja hybrydowa

19. Konferencja

Dni
Godzin
Minut
Sekund

When?

02.10.2020

Everyone

For who?

Online

How?

Chcesz wygłosić prelekcję na konferencji?

Wypełnij poniższy formularz

Zaproponuj swój temat

Opis konferencji

Zapraszamy do udziału w 19. Konferencji Termiczne przekształcanie odpadów – odzysk energii, która odbędzie się w dniach 22 - 24 listopada 2022 r. W trakcie konferencji, jak co roku, zostaną poruszone najistotniejsze tematy dla branży odzysku energii z odpadów, m.in: wpływ European Green Deal oraz pakietu FitFor55 na rozwój i funkcjonowanie Instalacji Odzysku Energii (IOE), perspektywy dla lokalnych IOE w Polsce oraz ich rozwój na poziomie powiatowym – przegląd planowanych inwestycji, możliwości dofinansowania ze środków krajowych, uwarunkowania budowy nowych instalacji (w tym aspekt społeczny) i doświadczenia eksploatacyjne funkcjonujących IOE, techniczne aspekty odzysku energii z odpadów i jego miejsce w hierarchii postępowania
z odpadami, modernizacja źródeł ciepła w kierunku energetycznego wykorzystania odpadów, nowe technologie dla odzysku energii z odpadów.

Konferencja jest organizowana w czasie, gdy z jednej strony pojawiają się perspektywy budowy w Polsce kilkunastu nowych IOE, a z drugiej strony Komisja Europejska stawia takie instalacje na cenzurowanym.
W naszym kraju brakuje instalacji mogących przetworzyć i odzyskać energię z odpadów komunalnych oraz frakcji kalorycznej. Kilkadziesiąt ciepłowni musi w najbliższym czasie zmodernizować się i rozważa możliwość budowy bloków zasilanych paliwem z odpadów. Istniejące instalacje posiadają niewykorzystane moce przerobowe, których uruchomienie oczekiwane jest przez rynek. Każda planowana i budowana instalacja musi mierzyć się nieuniknionym sprzeciwem lokalnej społeczności. Czy inwestorzy są w stanie jasno przedstawić korzyści
z uruchomienia takiej instalacji i zjednać sobie mieszkańców?

Wszystkie te tematy poruszone zostaną podczas naszej konferencji, która jest niewątpliwie największym krajowym forum wymiany doświadczeń specjalistów z branży odzysku energii z odpadów. Spotkanie to od lat gromadzi od 150 do 300 osób i firm aktywnie działających w branży WtE. Do współpracy zaprosiliśmy Confederation od European Waste to Energy Plants (CEWEP), Stowarzyszenie Producentów Energii z Odpadów (SPEO) oraz Izbę Gospodarczą Ciepłownictwo Polskie (IGCP) i jesteśmy pewni, że w tym gronie określimy perspektywy dalszego rozwoju branży odzysku energii
z odpadów w naszym kraju.

SPEAKERS

John Smith

A few sentences about John Smith. How He help to solve clients' problems. It should convince the unconvinced. No fake quotes or photos!

 • A few sentences about
 • A few sentences about
 • A few sentences about

John Smith

A few sentences about John Smith. How He help to solve clients' problems. It should convince the unconvinced. No fake quotes or photos!

 • A few sentences about
 • A few sentences about
 • A few sentences about

02.10.2020

AGENDA

8 HOURS

A few sentences about Agenda. How it help to solve clients' problems. How it help to solve clients' problems.

Part 1

10:00-11:00

Add a description of your offer and key benefits. What it is and how it helps your customer. Add a description of your offer and key benefits.

Part 2

11:00-12:00

Add a description of your offer and key benefits. What it is and how it helps your customer. Add a description of your offer and key benefits.

Part 3

12:00-13:00

Add a description of your offer and key benefits. What it is and how it helps your customer. Add a description of your offer and key benefits.

Part 4

14:00-15:00

Add a description of your offer and key benefits. What it is and how it helps your customer. Add a description of your offer and key benefits.

Part 5

16:00-17:00

Add a description of your offer and key benefits. What it is and how it helps your customer. Add a description of your offer and key benefits.

 • Koszt udziału obejmuje:
  - uczestnictwo w wykładach online
  - komplet materiałów konferencyjnych i promocyjnych
  - koszty organizacyjne

499zł

ONLINE

 • Koszt udziału obejmuje:
  - uczestnictwo w wykładach
  - komplet materiałów konferencyjnych i promocyjnych
  - wyżywienie w dniach 22-24 listopada
  - udział w imprezach towarzyszących

1490zł

STACJONARNIE

 • Bezpłatny udział dla: JST, NGO, państwowe uczelnie wyższe, UM, WiOŚ, RDOŚ i WFOŚiGW.

0zł

BEZPŁATNY UDZIAŁ ONLINE

Zarejestruj się bezpłatnie
Zarejestruj się stacjonarnie
Zarejestruj się online

613,77 zł brutto

1832,70 zł brutto

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Marta Kazimierczak

koordynator konferencji

M: +48 784 036 989

e-mail: m.kazimierczak@abrys.pl

Łukasz Kawa

współpraca z partnerami

M: +48 608 376 797

e-mail: l.kawa@abrys.pl

Napisz do mnie
Napisz do mnie