Gdzie?

Hotel Novotel Katowice Centrum

26. 11. 2019

Kiedy?

10:00

START

17. Konferencja

Termiczne przekształcanie odpadów

24-25 listopada 2020 r.

Uniejów

Relacja z poprzedniej edycji konferencji
ZAREJESTRUJ SIĘ
dni
godzin
minut
sekund

Do konferencji zostało:

17. Konferencja

Termiczne przekształcanie odpadów nowe perspektywy dla lokalnych instalacji WtE w Polsce

Zarejestruj się
Karta zgłoszenia

listopad 2020 r.

Do konferencji pozostało:

dni
godzin
minut
sekund

Kiedy?

26-28. 11. 2019

10:00

START


Z tą perspektywą nie jednak zbyt różowo. Od czasu wejścia w życie ekspansywnie rozwijającej się idei gospodarki o obiegu zamkniętym wraz z coraz częściej pojawiającą się ideą „zero waste” perspektywa rozwoju tej drogi odzysku energii z odpadów została niemal całkowicie wstrzymana, wręcz zapomniana. Tymczasem w kraju od kilku już lat narasta problem frakcji palnej odpadów pozostających po sortowaniu odpadów komunalnych. Są to miliony ton odpadów zwanych, jako pre-RDF lub RDF. Na wielu forach gorąco dyskutuje i poszukuje się sposobów użytecznego, transformowanego w ciepło i energię elektryczną wykorzystania tych paliw wytwarzanych w lokalnych sortowniach. Możliwość ich wykorzystanie w znacznie większej skali wskazuje także branża krajowej energetyki zawodowej mając na myśli technicznie już dojrzałe i sprawdzone w eksploatacji tzw. bloki wielopaliwowe, w których obok węgla można także odzyskać energię zawartą w palnych frakcjach przetworzonych odpadów komunalnych.


I ta tematyka, usytuowana na styku energetyki i gospodarki odpadami komunalnymi jawi się, jako wiodąca na naszej Konferencji. Nie zabraknie przykładów technologii, które w sposób dojrzały radzą sobie z tak zróżnicowanymi pod względem paliwowym i emisyjnym rodzajami paliw. Uczestnicy będą mogli przekonać się, że bloki wielopaliwowe mogą spełnić swoją rolę i w dobie odchodzenia od węgla pozwolić na systematyczne oddalanie się od paliw węglowych miedzy innymi na rzecz paliw z odpadów. Jeśli dodać do tego zapisy dotyczące energetycznego wykorzystania paliw z odpadów zawarte w polityce energetycznej Polski do roku 2040, to łatwo zauważyć, jaka tematyka będzie dominującym nurtem 16 edycji naszej Konferencji.


Już teraz serdecznie zapraszam Państwa do udziału w tej Konferencji. Moje zaproszenie w sposób szczególny kieruję do Przedstawicieli branży energetyki zawodowej, którzy będą mieli okazję zapoznać się z szeregiem uwarunkowań związanych z koniecznymi do podjęcia projektami i inwestycjami w zakresie dalszego rozwoju i budowy bloków wielopaliwowych w Polsce.


Prof. nzw. dr hab. inż. Tadeusz Pająk, Eur Ing
Przewodniczący Rady Programowej Konferencji

Szanowni Państwo,

przed nami kolejna, 16 już edycja corocznej konferencji związanej z problematyką termicznego przekształcania odpadów komunalnych. Oddane do eksploatacji kilka lat temu krajowe instalacje termicznego przekształcania odpadów komunalnych pracują poprawnie i poza kwestiami dotyczącymi, niewątpliwie ważnych, już nabytych doświadczeń eksploatacyjnych nie stwarzają szerszego pola do dyskusji podczas naszych konferencji. Referatów z tego zakresu zapewne nie zabraknie wszak są to nasze, krajowe doświadczenia, cenne nie tylko dla innych eksploatatorów lecz także w perspektywie budowy kolejnych instalacji.

Wpływ ostatnich nowelizacji ustaw odpadowych na branżę Waste to Energy
Prowadzący:
prof. nzw. dr hab. inż. Tadeusz Pająk, Eur Ing, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

26 listopada 2019 r.

SESJA I

 • Aktualizacja WPGO, uszczelnienie Bazy Danych o Odpadach i uwzględnienie innych prawnych uwarunkowań jako szansa dla nowych projektów Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów
  Przedstawiciel
  , Ministerstwo Środowiska**
 • Szanse i możliwości dofinansowania budowy instalacji do termicznego przekształcania odpadów komunalnych ze środków NFOŚiGW
  Jarosław Roliński
  , Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
 • Konkluzje z kontroli Inspekcji Ochrony Środowiska w spalarniach odpadów komunalnych
  Anna Popławska, Główny Inspektorat Ochrony Środowiska
 • Perspektywy rozwoju i bariery wykorzystania energii z odpadów w lokalnym ciepłownictwie
  Bogusław Regulski, Izba Gospodarcza Ciepłownictwo Polskie
 • PRZERWA NA KAWĘ
 • Cele 2035 – systemowe potrzeby dla krajów UE niezbędne do osiągnięcia celów gospodarki o obiegu zamkniętym
  Marta Gurin, Confederation of European Waste-to-Energy Plants
 • Czy posiadanie ITPOK-u może pozytywnie wpłynąć na opłaty za odbiór odpadów. Wyniki raportu UOKiK dotyczącego rynku odpadów
  Paweł Ważniewski, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
 • Rozbudowa ciepłowni w Zamościu o nową jednostkę RDF o mocy 5,5 MWt
  Andrzej Piotrowski, Veolia Energia Polska

  PANEL DYSKUSYJNY
  Czy w Polsce jest uzasadniona budowa małych kogeneracyjnych bloków energetycznych opartych na lokalnych zasobach paliw z odpadów.

  Panel dyskusyjny z wykorzystaniem aplikacji do głosowania Mentimeter

  LUNCH

SESJA II

26 listopada 2019 r.

Instalacje WtE – doświadczenia zakładów, utrzymanie ruchu, problemy eksploatacyjne oraz bariery rozwoju
Prowadzący:
dr hab. inż. Grzegorz Wielgosiński prof. nadzw. PŁ, Politechnika Łódzka

PROGRAM KONFERENCJI*

 • Pierwsze doświadczenia i wnioski z funkcjonowania Instalacji Termicznego Przetwarzania z Odzyskiem Energii (ITPOE)
  w Rzeszowie po 8000 godzinach pracy
  Adam Dybowski,
  , PGE Energia Ciepła S.A. Oddział Elektrociepłownia Rzeszów
 • Nowe obowiązki w zakresie ciągłego monitoringu emisji wynikające z konkluzji BAT dla WI
  Marek Grzesiuk, OMC ENVAG
 • Rozdrabniacze firmy VECOPLAN w produkcji paliw RDF dla sektora energetyki cieplnej w Polsce i za granicą
  Ireneusz Suszyna, Vecoplan Polska
 • Formalne aspekty zagospodarowania popiołów i żużli pochodzących z ITPOK-ów
  Maciej Białek,
  Kancelaria Domański Zakrzewski Palinka
 • Doświadczenia ze zwiększenia udziału RDF w mieszance paliw w istniejącym kotle CFB
  Roman Szerszeń, Valmet Energy
 • Instalacje WtE – doświadczenia zakładów, utrzymanie ruchu, problemy eksploatacyjne oraz bariery rozwoju na przykładzie ZTPOK w Bydgoszczy
  Tomasz Gulczewski, ZTPOK Bydgoszcz
 • Własna technologia FAGO / POR i 100 lat doświadczenia eksploatacji ITPOK w miejskich ciepłowniach , to nowa perspektywa polskich ciepłowni – konkretne przykłady – DALKIA Wastenergy
  Andrzej Bednarz, Dalkia Wastenergy
 • China Everbright International – doświadczony partner i inwestor w projektach środowiskowych
  Andrzej Zioło, NOVAGO
 • Emisja pierwiastków ekotoksycznych z procesów spalania oraz pierwotne i wtórne metody jej ograniczania
  dr inż. Dorota Makowska, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
 • PYTANIA I DYSKUSJA
 • ZAKOŃCZENIE PIERWSZEGO DNIA OBRAD
 • ZWIEDZANIE MUZEUM ŚLĄSKIEGO
 • UROCZYSTA KOLACJA W HOTELU W STYLU SILENT DISCO

SESJA III

27 listopada 2019 r.

Instalacje WtE – doświadczenia zakładów, utrzymanie ruchu, problemy eksploatacyjne oraz bariery rozwoju - ciąg dalszy
Prowadzący:
dr inż. Andreas Salamon, DSTB Dr. Salamon

 • GOZ a spalarnie odpadów ... czyli ekologiczne kłamstwa eko-wojowników
  dr hab. inż. Grzegorz Wielgosiński prof. nadzw. PŁ,
  Politechnika Łódzka
 • Możliwości i doświadczenie RAFAKO S.A. w budowie ITPOK jako polskiej firmy z branży energetycznej z 70-letnią tradycją
  dr inż. Jerzy Mirosław, RAFAKO
 • Wdrożenie nowych Projektów Termicznego Przekształcania Odpadów w systemie Gospodarki o Obiegu Zamkniętym
  Szymon Cegielski, SUEZ Polska
 • Zmierzch technologii Waste-to-Energy w Niemczech w aspekcie Circular Economy? – mity i fakty
  dr inż. Andreas Salamon, DSTB Dr. Salamon
 • Zagospodarowanie ubocznych produktów spalania z instalacji termicznego przekształcania odpadów
  Emilian Sańko-Sawczenko, Stowarzyszenie Producentów Energii z Odpadów
 • Promont - polski dostawca technologii unieszkodliwiania odpadów
  Paweł Rychłowski, Przedsiębiorstwo Projektowo-Montażowe PROMONT Bujak
 • PRZERWA NA KAWĘ
 • Doświadczenia eksploatacyjne ZTPO w Krakowie
  Jakub Bator, Krakowski Holding Komunalny w Krakowie

  PANEL DYSKUSYJNY W FORMULE OKRĄGŁEGO STOŁU POŚWIĘCONY EKSPLOATATOROM I DOSTAWCOM TECHNOLOGII DLA BRANŻY WTE

  Prowadzący: Tomasz Szymkowiak, Przegląd Komunalny
  Polskie instalacje do termicznego przekształcania odpadów wkrótce wychodzić będą z okresu gwarancyjnego. Dla eksploatatorów rodzi to konieczność szukania optymalnych rozwiązań dla zapewnienia maksymalnej efektywności dalszego funkcjonowania zakładów. Z inicjatywy Stowarzyszenia Producentów Energii z Odpadów przygotowaliśmy panel dyskusyjny w którym planujemy udział przedstawicieli wszystkich polskich instalacji oraz dostawców technologii obecnych na krajowym i europejskim rynku.

  Tematykę podzieliliśmy na następujące zagadnienia:
  1. Nowatorskie i skuteczne metody czyszczenia kotła – dotyczy usług oraz zainstalowanych stałych systemów.
  2. Optymalizacja pracy różnych urządzeń; zastosowanie rozwiązań, dzięki którym oszczędzana jest energia i reagenty
  3. Praktyczne technologie przetwarzania żużla do zastosowania w budownictwie
  4. Odzysk metali i metali rzadkich z żużla

  Panel ten jest elementem procesu konsultacji prowadzonych przez poszczególnych przedstawicieli SPEO z dostawcami technologii, które mają ułatwić podjęcie decyzji, dotyczących wyboru optymalnych rozwiązań dla danych instalacji.


  LUNCH

SESJA IV

27 listopada 2019 r.

Aktualne i planowane inwestycje dotyczące termicznego przekształcania odpadów oraz możliwości współspalania
w energetyce
Prowadzący:
Tomasz Szymkowiak, Przegląd Komunalny

 • Czy jest wizja rozwoju instalacji W2E w Polsce w świetle założeń GOZ?
  dr hab. inż. Tadeusz Pająk, prof. AGH,
  Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
 • Ekonomiczno-energetyczno-ekologiczny wymiar technologii kondensacji spalin w spalarniach odpadów komunalnych
  Józef Neterowicz, Radscan Intervex Polska
 • Energia z odpadów w łańcuchu logistycznym przedsięwzięć recyklingowych na przykładzie Recycling Park sp. z o.o. w Kamionce
  Zbigniew Cholewicki, Recycling Park
 • Czy na terenie Metropolii potrzebna jest spalarnia odpadów? Omówienie wyników analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.
  Grzegorz Podlewski, Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia
 • Dwukomorowy utylizator odpadów T2P (duo)
  Jacob Brouwer, TERMO2POWER SA (T2P)
 • Projekt ZTPO w Gdańsku jako dopełnienie wymagań GOZ w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi
  Sławomir Kiszkurno, Port Czystej Energii
 • Możliwości wykorzystania odpadów w jednostkach energetycznych i ciepłowniczych
  Krzysztof A. Zawadzki, RADPEC
 • Kompleksowy projekt gospodarki komunalnej dla miasta Lipna
  Marcin Kawczyński, Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Lipnie
 • Instalacja do termicznego przetwarzania odpadów o wydajności do 20 tys. Mg/rok
  Bogusław Kotarba, THERMEX
 • Budowa instalacji do spalania paliw alternatywnych jako nowy kierunek rozwoju energetyki
  Radosław Sagatowski, Miejski Zakład Komunalny w Stalowej Woli
 • PYTANIA I DYSKUSJA
 • ZAKOŃCZENIE DRUGIEGO DNIA OBRAD I ROZDANIE NAGRÓD ZA ANKIETY
 • ZWIEDZANIE ZABYTKOWEGO OSIEDLA NIKISZOWIEC WRAZ Z PRZEWODNIKIEM
 • KOLACJA W RESTAURACJI PRODIŻ BISTRO
Program do pobrania

*organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w programie
**wystąpienie w trakcie potwierdzania

 • 1090 zł netto + 23% VAT (1 340,70 zł brutto) – dla zgłoszeń przesłanych do 27 października 2019 r.,
 • 1390 zł netto + 23% VAT (1709,70 zł brutto) – dla zgłoszeń przesłanych od 6 sierpnia 2019 r.,
 • 903 zł netto + 23% VAT (1110,69 zł brutto) dla jednego przedstawiciela jednostek należących do Rady RIPOK

Cena?

od 1090 zł netto

Rejestracja

Wyjazd techniczny w dniu 28 listopada 2019
do instalacji firmy SARPI Dąbrowa Górnicza*

*Informujemy, że liczba miejsc na zwiedzanie instalacji jest ograniczona. O możliwości zwiedzania decyduję kolejność zgłoszeń.

Spółka SARPI Dąbrowa Górnicza prowadzi jedną z najnowocześniejszych i największych w Polsce spalarni odpadów przemysłowych i niebezpiecznych.SARPI Dąbrowa Górnicza Sp. z o.o. świadczy kompleksowe usługi unieszkodliwiania odpadów dla klientów przemysłowych, instytucjonalnych oraz samorządowych. Zapewniamy bezpieczne, przyjazne dla środowiska i zgodne z prawem i najwyższymi standardami technicznymi unieszkodliwianie odpadów. SARPI Dąbrowa Górnicza sp. z o.o. przyjmuje do unieszkodliwienia odpady stałe, ciekłe, szlamy oraz pojemniki ciśnieniowe – aerozole. Ogółem przyjmujemy ponad 800 kategorii odpadów, w tym 379 niebezpiecznych. Oferujemy odbiór, transport i obsługę logistyczna oraz termiczne unieszkodliwienie odpadów w procesach D10 i R1.Oferujemy wystawienie odpowiednich zaświadczeń oraz umożliwiamy dokumentowanie procesu unieszkodliwiania. Doradzamy w zakresie postępowania z odpadami. SARPI Dąbrowa Górnicza sp. z o.o. należy do francuskiej grupy SARP Industries SA, będącej częścią koncernu Veolia, światowego lidera w zakresie usług na rzecz ochrony środowiska, gospodarki wodnej i gospodarki energetycznej.

Jakie atrakcje dla Was przygotowaliśmy?

Przed nami najgłośniejsza cisza w mieście... jednak nie do końca jest tak cicha :) Podczas imprezy będziemy bawić się przy muzyce, która niesłyszalna dla osób trzecich polega na tańczeniu do muzyki w słuchawkach !!! Osoby nie noszące słuchawek kompletnie nic nie słyszą ... jedyny efekt który widzą to grono tańczących osób w ciszy... jednak po założeniu słuchawek wszystko się zmienia :) Zadba o to, aż trzech DJ-ów serwujących trzy różne repertuary muzyczne. Masz możliwość wyboru, którego DJ'a chcesz słuchać. Dzięki słuchawkom możesz bawić się do muzyki, na którą w danej chwili masz ochotę. W trakcie imprezy będzie okazja do zabawy, jak również będziemy mogli spokojnie porozmawiać, bez zagłuszającej rozmowy muzyki.

Uroczysta kolacja w hotelu połączona z imprezą Silent Disco
Zwiedzanie zabytkowego osiedla Nikiszowiec wraz z przewodnikiem

Nikiszowiec leży nieco na północ od Giszowca, we wschodniej części Katowic, przy granicy z Mysłowicami. Nazwę swą osiedle zawdzięcza zbudowanemu tutaj na początku XX wieku szybowi kopalnianemu „Nickischschacht” (dziś „Poniatowski”), który zaś otrzymał swoje miano na cześć barona Nickisch von Rosenegk, będącego członkiem rady nadzorczej ówczesnego właściciela tych terenów spółki „Spadkobiercy Jerzego Giesche” (niem. „Georg von Giesche’s Erben”). Nikiszowiec powstawał w latach 1908-1919, kiedy brakowało już miejsca dla robotników w Giszowcu. Osiedle Nikiszowiec znajduje się na Szlaku Zabytków Techniki Województwa Śląskiego.


Miejsce konferencji

Hotel Novotel Katowice Centrum
Formularz rezerwacji noclegu

Patronat Honorowy

Współpraca

Partner Specjalny

Partner Prawny

Partnerzy

Partnerzy branżowi

Partnerzy medialni

Mateusz Dziurlikowski

koordynator konferencji

M: +48 784 036 990

e-mail: m.dziurlikowski@abrys.pl

Łukasz Kawa

współpraca z partnerami

M: +48 608 376 797

e-mail: l.kawa@abrys.pl

Skontaktuj się z nami