18. Konferencja

Termiczne przekształcanie odpadów

Odzysk energii

24-26 listopada 2021 r.

Konferencja hybrydowa

UNIEJÓW/ONLINE

ZAKUP MATERIAŁÓW Z POPRZEDNICH EDYCJI

Relacja z konferencji

Szansa na zmianę unijnej strategii?
Zdania podzielone. Czy jest więc szansa, aby zaszły jeszcze takie zmiany w unijnej legislacji, żeby IOE zostały potraktowane jako wytwórcy zielonej energii? Jakub Bator, prezes Krakowskiego Holdingu Komunalnego SA i Ekospalarni Kraków – Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów nieco bardziej optymistycznie, niż pozostali uczestnicy debaty, patrzy na ten problem.
- Moim zdaniem ITPO może zostać włączone do taksonomii. Francja i Niemcy są zainteresowane, by te zakłady nie tylko funkcjonowały, ale także mogły być modernizowane i rozwijane – argumentował Jakub Bator. – Polska i Hiszpania walczą, by spalarnie miały swoje „zielone” miejsce w taksonomii. Mam nadzieję, że siła tych państw będzie wystarczająca, by nastąpiły stosowne zmiany. Naszym sprzymierzeńcem są podwyżki cen energii i ciepła. Im one będą większe, tym uzasadnienie funkcjonowania IOE będzie coraz silniejsze. Jest miejsce i przyszłość dla tego sektora. Możemy jednak zostać z dużym problemem z zagospodarowaniem odpadów, jeśli nowe instalacje nie powstaną.
Inne zdanie miał Szymon Cegielski, dyrektor ITPOK Poznań, przedstawiciel spółki PreZero.
– Taksonomia czytana literalnie może oznaczać po prostu wielki walec dla branży. Można nawet uznać, że samo myślenie o spalaniu odpadów miałoby być zakazane. A my przecież mówimy o frakcji resztkowej odpadów, czyli nienadającej się recyklingu. W Niemczech jest ponad 10-krotnie większy potencjał instalacji. Zapraszam wszystkich do instalacji w Poznaniu, aby sami zobaczyli, jak wygląda używany przez nas surowiec. Pora obalić mity – tłumaczył dyrektor poznańskiego zakładu termicznego unieszkodliwiania odpadów.
– Mamy z jednej strony rosnące strumienie odpadów i coraz większe ograniczania dotyczące możliwości składowania. Frakcję kaloryczną trzeba zagospodarować, gdy ona się do recyklingu nie nadaje ze względów technologicznych i ekonomicznych. Nie ma więc innego wyjścia jak budowanie instalacji termicznego przekształcania odpadów – dodał Piotr Szewczyk z Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych
„Orli Staw”.
Podobne zdanie wyraził Piotr Sprzączak z MKiŚ.
– Status quo obecnej sytuacji będzie oznaczać, że wszyscy będą przegrani. Brak próby rozwiązania tych problemów może do tego prowadzić. Każdy ma tu zadanie do odrobienia. Z jednej strony inwestor, z innej samorząd. To nie byłoby dobre rozwiązanie, żeby nasze odpady były w przyszłości eksportowane do instalacji w Zachodniej Europie – mówił Piotr Sprzączak.
– Należy uporządkować przepisy. Chodzi o bezpieczeństwo inwestowania, aby była gwarancja, że powstałe instalacje będą mogły otrzymać obiecane pozwolenie zintegrowane. Należy także wprowadzić odpowiedzialność organizacji społecznych, które obecnie nie ponoszą żadnych konsekwencji za swe działania hamujące inwestycje bez należytego uzasadnienia. Do tego potrzebna jest również zmiana w praktyce funkcjonowania administracji. Niestety opieszałość urzędów w wydawaniu decyzji jest poważnym problemem w sprawnym przeprowadzeniu procesu inwestycyjnego – podsumował Michał Dąbrowski z PIGO.

W Aparthotel Termy Uniejów rozpoczęła się 18. Konferencja „Termiczne przekształcanie odpadów – odzysk energii”.
Jak powiedział podczas jej otwarcia Robert Rosa, prezes firmy Abrys – organizatora wydarzenia – prawdopodobnie to najważniejsza edycja tego branżowego spotkania, bowiem przed polskim sektorem odpadowym oraz energetyczno-ciepłowniczym największe wyzwania w całej ich historii. Unijny Zielony Ład, uzupełniony ostatnio projektem Fit for 55, nowa europejska taksonomia określająca, które inwestycje są “zielone”, a które nie czy w końcu konieczność implementacji dyrektyw UE – to wszystko sprawia, że branżowych problemów jest obecnie więcej,
niż może się wydawać.
Piotr Talaga, redaktor naczelny wydawnictw Abrys oraz Tomasz Szymkowiak, dyrektor wydawnictw Abrys przybliżali uczestnikom konferencji tajniki przeprowadzania konsultacji społecznych, które towarzyszą wielu inwestycjom i są w ich przypadku obowiązkowe. Takie konsultacje są również niezbędne w przypadku budowy instalacji odzysku energii (IOE).– Konsultacje społeczne są konieczne, aczkolwiek, co trzeba jasno powiedzieć, nie zawsze miłe. Realizatorem i podmiotem odpowiedzialnym za konsultacje są przede wszystkim samorządy, ale jest również tak, że muszą je prowadzić podmioty prywatne, co może brzmieć paradoksalnie, bo inwestor przecież dokładnie wie, czego chce – mówił Piotr Talaga. – U podstaw konsultacji leży kilka aktów prawnych, które oczywiście są kluczowe. Niemniej doświadczenia wskazują, że najważniejszy jest jednak zdrowy rozum podczas ich przeprowadzania. Dlatego warto korzystać z zewnętrznych firm, oferujących usługi przeprowadzania dyskusji ze stronami zainteresowanymi konkretną inwestycją. Taką pomoc znaleźć można także w firmie Abrys. Przeprowadzamy tego typu działania dla inwestorów.

NFOŚiGW: Zwiększamy dofinansowanie ITPO
Gościem podczas pierwszego dnia konferencji był Dominik Bąk, zastępca prezesa Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Przedstawił on obecny stan finansowego wsparcia modernizacji instalacji odzysku energii z odpadów ze źródeł krajowych.– Wśród wielu problemów w gospodarce odpadowej jednym z najważniejszych jest brak wystarczającej liczby instalacji, które pozwoliłyby nam na zagospodarowanie frakcji palnej odpadów. Szacujemy, że dziś Polacy wytwarzają ok. 14,5 mln ton rocznie, a pamiętajmy, że z tego ok. 4-4,5 mln ton to frakcja palna. Jeśli przyjmiemy dodatkowo, że do 2035 roku umówiliśmy się na zejście ze składowaniem odpadów do 10 proc. to jasno widać, że nie poradzimy sobie z ich powstającą nadwyżką. Braki w infrastrukturze instalacji odzysku energii będą więc coraz bardziej widoczne. Jaki będzie tego rezultat? Skoro dziś jest drogo w gospodarce odpadami, to z pewnością będzie jeszcze drożej.Dominik Bąk zadał pytanie,
czy w związku z nowymi założeniami klimatycznymi Unii Europejskiej będzie to oznaczać koniec zewnętrznego wsparcia finansowego dla
ITPOK-ów i czy w rezultacie zostaniemy sami z tym problemem?– Dziś gospodarkę odpadami utrzymują przede wszystkim mieszkańcy – rynek odpadów komunalnych szacowany jest na 7-8 mld zł rocznie i kwota ta w 90 proc. pokrywana jest właśnie przez nas – mieszkańców. Dlatego wzmagamy działania wspierające instalacje odzysku energii. Na ten cel mamy obecnie budżet na poziomie 1 mld zł. Są to pieniądze z Funduszu Modernizacyjnego. Podzielimy go na pół pod kątem dotacji i pożyczek. Takie mamy na chwilę obecną możliwości. Pieniądze te będą przeznaczone na budowę nowych i rozbudowę już istniejących instalacji i będą mogli ubiegać się o nie przedsiębiorcy. Ale otworzyliśmy ten program także na inne rodzaje finansowania – tak, aby połączyć je z możliwością dodatkowego wsparcia komercyjnego, np. poprzez banki. Trzeba jednak pamiętać, że budżet ten nie powstał z myślą o tym, aby instalacje termicznego przekształcania odpadów powstawały w każdej gminie. Z pewnością nie o to chodzi. Wsparcie otrzymają ci przedsiębiorcy, którzy zagwarantują dostarczenie do sieci minimum 70 proc. wytwarzanego ciepła. Tak więc mówimy o wparciu tych instalacji, które będą zmieniać dotychczasowe paliwa z kopalnych właśnie na energię z odzysku poprzez termiczne unieszkodliwianie odpadów – tłumaczył Dominik Bąk.Przekazał on także uczestnikom konferencji informacje o zwiększeniu dofinansowania IEO
z dotychczasowych 50 mln zł do 100 mln zł.

Czy Polska ma szanse na dalsze inwestycje w odzysk energii?
Pierwszemu dniowi konferencji towarzyszył ekspercki panel dyskusyjny “Instalacje odzysku energii w kontekście taksonomii. Jak zwiększyć moce przerobowe instalacji odzysku energii?” prowadzony przez Dominika Szymańskiego z “Energii i Recyklingu”.
– Patrzę na ITPO przez pryzmat ciepłownictwa. Odpady to paliwo, które powinno być lokalnie wykorzystywane. To wpisuje się w politykę gospodarki w obiegu zamkniętym. Chodzi oczywiście o zagospodarowanie frakcji resztkowej odpadów komunalnych. Wykorzystanie tego technologii jest jak najbardziej pożądane. To jest synergia na poziomie samorządu, zagospodarowania odpadów oraz produkcji ciepła. To też wpisuje się w potrzeby ciepłownictwa, w w tym w unijny pakiet Fit for 55 – mówił gość debaty Piotr Sprzączak, dyrektor Departamentu Ciepłownictwa w Ministerstwie Klimatu i Środowiska.
Jak porównać obecną sytuację Polski na tle Europy Zachodniej?
– Najkrócej jak można – oni mają, my nie. Pierwsza część barier to taksonomia, która uruchomiła pewien sposób postępowania w tzw. zielonych inwestycji. W lutym inwestycje w ITPO wypadły z KPO, choć sprawa nie była jeszcze przesądzona. Co ciekawe okazało się, że cementownie są inwestycjami zielonymi – tłumaczył Michał Karol Dąbrowski prezes Polskiej Izby Gospodarki Odpadami. Dodał on, że z jednej strony mamy postawę NFOŚiGW, który deklaruje wsparcie inwestycji, natomiast niebawem pojawić się ma zmiana ustawy o odpadach, w których przewiduje się wprowadzenie opłat za spalanie odpadów, czyli zrównanie termicznego przekształcania ze składowaniem.
– Brakuje jednego przejrzystego wektoru ze strony państwa. Jedno się deklaruje a inne się robi – wyjaśniał Michał Dąbrowski.

Dziękujemy, że byliście z nami!

Cóż to były za emocje! Ponad 400 osób wzięło udział w 18. Konferencji Termiczne przekształcanie odpadów. Odzysk energii. Spotkanie odbyło się w Hotelu Aparthotel Termy Uniejów w dniach 24-26 listopada. Większe i mniejsze firmy, przedsiębiorstwa, urzędy, osoby prywatne... wszyscy spotkali się w jednym celu – rozmowie na temat przekształcania odpadów. Jest to obecnie duży problem, ponieważ w Polsce nie mamy wystarczającej liczby instalacji, które pozwoliłyby nam na zagospodarowanie frakcji palnej odpadów, o czym z wielkim zaangażowaniem debatowała publiczność podczas panelu dyskusyjnego. Na konferencji uczestnicy mogli wziąć udział łącznie w 4 sesjach tematycznych oraz wysłuchać ponad 40 prelegentów. Ponadto każdy spędził niezliczone minuty na miłych rozmowach przy kawie wymianie doświadczeń.

Każdy jednak potrzebuje odpoczynku. Nasi Goście w ramach udziału w konferencji mogli korzystać z hotelowych atrakcji m.in. z term uzdrowiskowych oraz saun. Wtorkowy wieczór to czas "Abrysówki". Po przyjeździe wszyscy wybrali się na małe zapoznawcze spotkanie. Drugiego dnia w Aparthotel termy Uniejów odbył się bankiet w stylu Jamesa Bonda. Uczestnicy mogli poczuć się jak sam Bond, ponieważ jedną z głównych atrakcji było strzelanie z broni! W towarzystwie Dj oraz Saksofonu Goście bawili się wyśmienicie! Trzeciego dnia po sesjach tematycznych udaliśmy się do Browaru Wiatr, gdzie główna atrakcją była degustacja lokalnego piwa. Dzień ostatni to dzień wyjazdu technicznego. Dzięki współpracy z Miejskim Zakładem Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Koninie, mogliśmy zwiedzić zakład oraz poznać tajniki działania spalarni. Na zakończenie na naszych Gości czekał mały poczęstunek. I tak oto 3 dzień dobiegł końca.
Dziękujemy bardzo, że byliście z nami podczas 18. Konferencji Termiczne przekształcanie odpadów - Odzysk energii. Bardzo cieszy nas fakt, że większość z Was już po raz kolejny bierze udział w naszych spotkaniach! Dziękujemy też tym, którzy byli z nami pierwszy raz.
Mamy nadzieję, że spotkamy się na kolejnych konferencjach. Do zobaczenia!

Zapraszamy do udziału w 18. Konferencji Termiczne przekształcanie odpadów – odzysk energii, która odbędzie się w dniach 24-26 listopada 2021 r. w Apart Hotel Termy Uniejów****. W trakcie konferencji, jak co roku, zostaną poruszone najistotniejsze tematy dla branży odzysku energii z odpadów, m.in: wpływ European Green Deal oraz pakietu FitFor55 na rozwój i funkcjonowanie Instalacji Odzysku Energii (IOE), perspektywy dla lokalnych IOE w Polsce oraz ich rozwój na poziomie powiatowym – przegląd planowanych inwestycji, możliwości dofinansowania ze środków krajowych, uwarunkowania budowy nowych instalacji (w tym aspekt społeczny) i doświadczenia eksploatacyjne funkcjonujących IOE, techniczne aspekty odzysku energii z odpadów i jego miejsce w hierarchii postępowania z odpadami, modernizacja źródeł ciepła w kierunku energetycznego wykorzystania odpadów, nowe technologie dla odzysku energii z odpadów.


Konferencja jest organizowana w czasie, gdy z jednej strony pojawiają się perspektywy budowy w Polsce kilkunastu nowych IOE, a z drugiej strony Komisja Europejska stawia takie instalacje na cenzurowanym. W naszym kraju brakuje instalacji mogących przetworzyć i odzyskać energię z odpadów komunalnych oraz frakcji kalorycznej. Kilkadziesiąt ciepłowni musi w najbliższym czasie zmodernizować się i rozważa możliwość budowy bloków zasilanych paliwem z odpadów. Istniejące instalacje posiadają niewykorzystane moce przerobowe, których uruchomienie oczekiwane jest przez rynek. Każda planowana i budowana instalacja musi mierzyć się nieuniknionym sprzeciwem lokalnej społeczności. Czy inwestorzy są w stanie jasno przedstawić korzyści z uruchomienia takiej instalacji i zjednać sobie mieszkańców?


Wszystkie te tematy poruszone zostaną podczas naszej konferencji, która jest niewątpliwie największym krajowym forum wymiany doświadczeń specjalistów z branży odzysku energii z odpadów. Spotkanie to od lat gromadzi od 150 do 300 osób i firm aktywnie działających w branży WtE. Do współpracy zaprosiliśmy Confederation od European Waste to Energy Plants (CEWEP), Stowarzyszenie Producentów Energii z Odpadów (SPEO) oraz Izbę Gospodarczą Ciepłownictwo Polskie (IGCP) i jesteśmy pewni, że w tym gronie określimy perspektywy dalszego rozwoju branży odzysku energii z odpadów w naszym kraju.

Opis konferencji

Podczas konferencji hybrydowych wprowadziliśmy pakiety bezpieczna konferencja oraz gwarancja konferencji, które mają zapewnić Państwu bezpieczny i komfortowy udział w wydarzeniu.

Informacje organizacyjne
Warunki uczestnictwa w konferencji
Gwarancja konferencji

Koszt udziału obejmuje:

- uczestnictwo w wykładach online
- komplet materiałów konferencyjnych i promocyjnych
- koszty organizacyjne  • STACJONARNIE - koszt 1390 zł netto + 23% VAT (1709,70 zł brutto)

Wybierz opcję udziału w konferencji!
Zarejestruj się na konferencję stacjonarną lub online.

ZAREJESTRUJ SIĘ
  • ONLINE - koszt 499 zł netto + 23% VAT (613,77 zł brutto)

Koszt udziału obejmuje:

- uczestnictwo w wykładach,

- komplet materiałów konferencyjnych i promocyjnych,

- wyżywienie w dniach 24-26 listopada,

- udział w imprezach towarzyszących.UWAGA! KOSZT UDZIAŁU W KONFERENCJI NIE OBEJMUJE KOSZTÓW ZAKWATEROWANIA
Bezpłatny udział w konferencji online kierujemy do:

- Jednostek samorządu terytorialnego
(urzędów miasta i gmin, wydziałów gospodarki komunalnej, wydziału ochrony środowiska)
- Urzędów Marszałkowskich i Urzędów Wojewódzkich, Regionalnych Dyrekcji Ochrony Środowiska,
- Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska oraz Inspekcji Ochrony Środowiska
- Organizacji samorządowych
- NGO
- Przedstawicieli uczelni wyższych

Aby dokonać zgłoszenia na bezpłatny udział online należy wypełnić formularz.ZGŁOŚ SIĘ ZA DARMO

Zarezerwuj miejsce już dziś! Zapłać do dwóch tygodni przed rozpoczęciem konferencji!
Jeśli nie możesz przyjechać do Uniejowa weź udział w internetowej formie wydarzenia.

ul. Termalna 1, 99-210 Uniejów
+48 721 001 001, +48 505 784 996
rezerwacje@aparthotel-termyuniejow.pl

Koszt noclegu za jedną dobę wynosi:

Pokój 1-osobowy - 319,00zł

Pokój 2-osobowy - 427,00zł

Do Państwa dyspozycji zostały zarezerwowane pokoje w Aparthotel Termy Uniejów ze specjalną zniżką dla uczestników konferencji.

Doba hotelowa rozpoczyna się o godz. 15:00 w dniu przyjazdu, a kończy o godz. 11:00 w dniu wyjazdu.

Uwaga: Rezerwację oraz opłaty noclegów uczestnicy dokonują we własnym zakresie powołując się na hasło "ABRYS"

W celu rezerwacji noclegu prosimy o kontakt z Aparthotel Termy Uniejów pod numerem telefonu:
+48 721 001 001, +48 505 784 996
lub adresem e-mail: rezerwacje@aparthotel-termyuniejow.pl i podanie hasła: "ABRYS".
Zarezerwuj nocleg!

UWAGA! LICZBA MIEJSC NOCLEGOWYCH OGRANICZONA!

Chcesz być na bieżąco z konferencją? Dowiedzieć się o dzieje się w branży termicznego przekształcania odpadów?
Dołącz do wydarzenia Facebook 17. Konferencji Termiczne przekształcanie odpadów - weź udział oraz zaproś swoich znajomych :) Kliknij w logotyp obok

WAŻNA INFORMACJA:


Miło nam poinformować, iż udział w 17. Konferencji Termiczne przekształcanie odpadów w wersji online jest bezpłatny dla przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego (urzędów miasta i gmin, wydziałów gospodarki komunalnej, wydziału ochrony środowiska), Urzędów Marszałkowskich i Wojewódzkich, Regionalnych Dyrekcji Ochrony Środowiska, Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska oraz Inspekcji Ochrony Środowiska.


Przedstawiciele spółek należących do jednostek samorządu terytorialnego nie podlegają bezpłatnemu udziałowi.


Aby dokonać zgłoszenia na bezpłatny udział online należy wypełnić formularz dostępny na stronie

PRZEWODNICZĄCY RADY PROGRAMOWEJ

dr hab. inż. Tadeusz Pająk, prof. AGH – Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie


RADA PROGRAMOWA

dr hab. inż. Grzegorz Wielgosiński, prof. Pł
Alina Pisiecka, Stowarzyszenie Producentów Energii z Odpadów
Jacek Szymczak, Izba Gospodarcza Ciepłownictwo Polskie

Piotr Matuszewski – Abrys

Dominik Szymański, Energia i Recykling

PRZEWODNICZĄCY RADY PROGRAMOWEJ

dr hab. inż. Tadeusz Pająk, prof. AGH – Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie


RADA PROGRAMOWA

dr inż. Andreas Salamon, DSTB Dr. Salamon

Piotr Matuszewski – Abrys

Mateusz Dziurlikowski – Abrys

PROGRAM KONFERENCJI

24 listopada 2021 r. (środa)

9:00 REJESTRACJA UCZESTNIKÓW

10:00 Otwarcie konferencji
Robert Rosa, Abrys

SESJA 1


Odzysk energii z odpadów - zagadnienia prawne, ekonomiczne i finansowe

Prowadzący: dr hab. inż Tadeusz Pająk, prof AGH, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

10:10
Komunikacja i konsultacje społeczne inwestycji środowiskowych
Tomasz Szymkowiak, Abrys, Piotr Talaga, Przegląd Komunalny Abrys

10:20
Waste-to-Energy roadmap towards the European Green Deal
Fabio Poretti, Confederation of European Waste-to-Energy Plants [Prelekcja w języku angielskim - ONLINE]

10:40
Rozwiązania pozwalające rozwijać odzysk energii z odpadów w Polsce

11:00
Finansowe wsparcie dla budowy i modernizacji instalacji odzysku energii ze źródeł krajowych
Dominik Bąk, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej


11:20
PRZERWA NA KAWĘ


11:50
Problem udziału organizacji ekologicznych w procesie budowy instalacji – w świetle nowelizacji ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
Małgorzata Banasik, Kancelaria Woźniak i Wspólnicy

12:05
Taksonomia, czyli nowe przepisy UE, jakie inwestycje są ekologiczne i jej wpływ na termiczne przekształcanie odpadów w Polsce
Radosław Maruszkin, Kancelaria Maruszkin Prawo-Środowisko-Klimat

12:20
Reforma unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji – ETS
Piotr Popielarski, WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr [ONLINE]

12:35
PANEL DYSKUSYJNY

Przyszłość instalacji odzysku w kontekście taksonomii. Jak zwiększyć moce przerobowe instalacji odzysku energii?
Prowadzący:
Dominik Szymański, Energia i Recykling

Paneliści:
Szymon Cegielski, PreZero Warszawa Sp. z o.o. Oddział ITPOK w Poznaniu
Tomasz Uciński, Krajowa Izba Gospodarki Odpadami
Jakub Bator, Krakowski Holding Komunalny
Michał Dąbrowski, Polska Izba Gospodarki Odpadami

13:15

PRZERWA NA LUNCH

14:15
Domknięcie systemu gospodarki odpadami poprzez budowę instalacji WtE
Wiesław Pasierbek, Zakład Gospodarki Odpadami S.A. w Bielsku-Białej [ONLINE]

14:35
Finansowanie inwestycji z zakresu zagospodarowania odpadów komunalnych
Agnieszka Pietkun, Bank Pekao

14:45
Małe i średnie instalacje termicznego przekształcania dla różnych rodzajów odpadów oraz osadów ściekowych
Kurt Nussbaumer, Wehrle-Werk, Krzysztof Haziak, T4B Ekotechnologie

14:55
Finansowanie i eksperckie, ekologiczne doradztwo w zakresie wykorzystania odpadów w energetyce

Ryszard Radomski, Bank Ochrony Środowiska

15:05

Ciągły monitoring spalin jako narzędzie optymalizujące proces redukcji zanieczyszczeń gazowych i pyłowych
Marek Grzesiuk, OMC ENVAG

15:15

Postępy w realizacji inwestycji Port Czystej Energii w Gdańsku

Sławomir Kiszkurno, Port Czystej Energii, Gdańsk

15:35
Nowy etap rozwoju w Polsce, technologia "ROCK" - zielona energia z opadów szansą dla transformacji energetycznej
elektrociepłowni i zakładów przetwarzania odpadów na przykładzie Krosna i Gdańska

Andrzej Bednarz, TIRU - PAPREC ENERGIES (dawniej Dalkia Wastenergy)

15:45
Budowa elektrociepłowni zasilanej RDF w Olsztynie – proces decyzyjny i przygotowawczy projektu budowy ITPOK
Krzysztof Witkowski, Dobra Energia Olsztyn

16:05

Ekociepłownia w Olsztynie – działania i rozwiązania projektowe związane z dostosowaniem środowiskowym ITPO do BAT

Rafał Psik, Doosan

16:15
Doświadczenia eksploatacyjne Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Koninie

Elżbieta Streker-Dembińska, Zakład Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Koninie


16:35
Czas na pytania

16:45
Zakończenie pierwszego dnia obrad


20:00
UROCZYSTA KOLACJA
Aparthotel Termy Uniejów

SESJA 2


Instalacje odzysku energii w planach i w budowie oraz doświadczenie eksploatacyjne istniejących instalacji

Prowadzący: Szymon Cegielski, PreZero Warszawa Sp. z o.o. Oddział ITPOK w Poznaniu


25 listopada 2021 r. (czwartek)

SESJA 3

Modernizacja źródeł ciepła (ciepłowni i elektrociepłowni) w kierunku energetycznego wykorzystania odpadów
Prowadzący: Bogusław Regulski, Izba Gospodarcza Ciepłownictwo Polskie

10:00
Trendy w rozwoju instalacji WTE
dr. hab. inż. Tadeusz Pająk, prof. AGH, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

10:20
Lokalne ciepłownictwo oparte na odzysku energii z odpadów
Bogusław Regulski, Izba Gospodarcza Ciepłownictwo Polskie

10:40
Elektrownia przyszłości - perspektywy modernizacji elektrociepłowni w Polsce
Grzegorz Wiśniewski, EC BREC Instytut Energetyki Odnawialnej

11:00
Limit 30%: stan prawny po zmianach legislacyjnych
Daniel Chojnacki, Kancelaria Domański, Zakrzewski, Palinka

11:15
Produkcja energii z wykorzystaniem paliwa RDF
dr hab. inż. Grzegorz Wielgosiński, prof. PŁ, Politechnika Łódzka

11:35
Dostosowanie systemów monitoringu Emisji do konkluzji BAT w Spalarniach
Krzysztof Ziółkowski, SICK

11:45
Odzysk ciepła z kondensacji gazów spalinowych z ITPOK z oczyszczaniem kondensatu – ZLD/Water ReUse
Krzysztof Pacierpnik, Seen technologie

11:55
PRZERWA NA KAWĘ

12:25
Dobór systemu emisyjnego do nowych konkluzji BAT

Tomasz Augustyn, ABB

12:35
Instalacja Termicznego Przekształcania Odpadów w małym mieście, czyli krok w kierunku Hubu Energetycznego

Dariusz Kwiatek, Dawid Calik, Urząd Miasta i Gminy Ostrzeszów


12:55
Case study - Instalacje odzysku energii z odpadów jako niezbędny element systemu ciepłowniczego w Szwecji
Józef Neterowicz, RADSCAN

13:05
SOLVAir - Efektywne, ekonomiczne i elastyczne rozwiązanie aby sprostać najostrzejszym wymaganiom standardów emisyjnych dla ITPO
Zbigniew Nowak, Solvay

13:20
„Od pomysłu do rozruchu” Czyli działania, dokumenty i zasoby niezbędne dla sukcesu projektu budowy ZTPO
Marcin Zambrzuski, BBF

13:35
LUNCH


14:35
Spalanie odpadów niebezpiecznych i medycznych – perspektywy technologiczne
dr hab. inż. Grzegorz Wielgosiński, prof. PŁ, Politechnika Łódzka

14:55

ONE HAND FRENCH SOLUTION - technologia spalania odpadów medycznych i niebezpiecznych
Alain Almeras, ATI Industries, Emmanuel Bruniau, MAGUIN [firmy są reprezentowane przez EXP-PECO Conseil i Andrzeja Bednarza]

15:05
Żużle i popioły – czy mogą nie być odpadami? Analiza prawnych możliwości
Katarzyna Wolny-Tomczyk, ECO LEGAL Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

15:20
Stan Termicznego przekształcania odpadów w Niemczech
dr inż. Andreas Salamon, DSTB Dr. Salamon

15:40
Związek pracodawców wartością dodaną (VAA) jego członków - studium przypadku na przykładzie ZPZTPO
Karina Szafranek Braś, ZPZTPO

15:50

Termiczne unieszkodliwianie odpadów medycznych: infrastruktura, rola łańcucha logistycznego oraz technologie informatyczne
Małgorzata Rdest, EMKA

16:10

ITPO - wodór - metanol - i co jeszcze?
Leszek Komarowski, Thermex

16:20
Czas na pytania

16:30
Zakończenie konferencji


19:00

KOLACJA REGIONALNA
Restauracja Browar Wiatr w UniejowieSESJA 4

Przyszłość termicznego przekształcania odpadów komunalnych, przemysłowych i medycznych
Prowadzący: dr hab. inż. Grzegorz Wielgosiński, prof. PŁ, Politechnika Łódzka

26 listopada 2021 r. (piątek)

Wyjazd techniczny na instalację

8:45 Zbiórka przed hotelem

9:00 Wyjazd na instalację

10:00 Zwiedzanie instalacji

11:45 Zakończenie wyjazdu technicznego i powrót do hotelu

12:45 Przyjazd do hotelu

Zakład Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Koninie

ATRAKCJE

Abrysówka 23.11.2021 r.

Serdecznie zapraszamy na "Abrysówkę", czyli nieformalne spotkanie dzień przed konferencją. Jest to świetna okazja do nawiązania kontaktów biznesowych, poznania się oraz miłego spędzenia czasu. Nie może Cię zabraknąć!

Uroczysta kolacja w stylu Jamesa Bonda
Poczuj się jak James Bond podczas wieczornego bankietu.
Specjalnie dla Państwa przygotowaliśmy miejsce, w którym będzie możliwość podjęcia "Bondowskiej" rywalizacji
Termy Uniejów - gorące źródła

Pozytywne właściwości wody termalnej znane są już od starożytności. Skorzystaj ze zdrowotnych źródeł i rozkoszuj się chwilą relaksu

Możliwość skorzystania z Term w cenie zakwaterowania

Kolacja Regionalna w klimatycznej restauracji Browar Wiatr

Skosztuj kilku gatunków rzemieślniczego piwa i rozsmakuj się jego szlachetnym aromatem

Wyjazd na instalację do
Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w KoninieZ tą perspektywą nie jednak zbyt różowo. Od czasu wejścia w życie ekspansywnie rozwijającej się idei gospodarki o obiegu zamkniętym wraz z coraz częściej pojawiającą się ideą „zero waste” perspektywa rozwoju tej drogi odzysku energii z odpadów została niemal całkowicie wstrzymana, wręcz zapomniana. Tymczasem w kraju od kilku już lat narasta problem frakcji palnej odpadów pozostających po sortowaniu odpadów komunalnych. Są to miliony ton odpadów zwanych, jako pre-RDF lub RDF. Na wielu forach gorąco dyskutuje i poszukuje się sposobów użytecznego, transformowanego w ciepło i energię elektryczną wykorzystania tych paliw wytwarzanych w lokalnych sortowniach. Możliwość ich wykorzystanie w znacznie większej skali wskazuje także branża krajowej energetyki zawodowej mając na myśli technicznie już dojrzałe i sprawdzone w eksploatacji tzw. bloki wielopaliwowe, w których obok węgla można także odzyskać energię zawartą w palnych frakcjach przetworzonych odpadów komunalnych.


I ta tematyka, usytuowana na styku energetyki i gospodarki odpadami komunalnymi jawi się, jako wiodąca na naszej Konferencji. Nie zabraknie przykładów technologii, które w sposób dojrzały radzą sobie z tak zróżnicowanymi pod względem paliwowym i emisyjnym rodzajami paliw. Uczestnicy będą mogli przekonać się, że bloki wielopaliwowe mogą spełnić swoją rolę i w dobie odchodzenia od węgla pozwolić na systematyczne oddalanie się od paliw węglowych miedzy innymi na rzecz paliw z odpadów. Jeśli dodać do tego zapisy dotyczące energetycznego wykorzystania paliw z odpadów zawarte w polityce energetycznej Polski do roku 2040, to łatwo zauważyć, jaka tematyka będzie dominującym nurtem 16 edycji naszej Konferencji.


Już teraz serdecznie zapraszam Państwa do udziału w tej Konferencji. Moje zaproszenie w sposób szczególny kieruję do Przedstawicieli branży energetyki zawodowej, którzy będą mieli okazję zapoznać się z szeregiem uwarunkowań związanych z koniecznymi do podjęcia projektami i inwestycjami w zakresie dalszego rozwoju i budowy bloków wielopaliwowych w Polsce.


Prof. nzw. dr hab. inż. Tadeusz Pająk, Eur Ing
Przewodniczący Rady Programowej Konferencji

Szanowni Państwo,

przed nami kolejna, 16 już edycja corocznej konferencji związanej z problematyką termicznego przekształcania odpadów komunalnych. Oddane do eksploatacji kilka lat temu krajowe instalacje termicznego przekształcania odpadów komunalnych pracują poprawnie i poza kwestiami dotyczącymi, niewątpliwie ważnych, już nabytych doświadczeń eksploatacyjnych nie stwarzają szerszego pola do dyskusji podczas naszych konferencji. Referatów z tego zakresu zapewne nie zabraknie wszak są to nasze, krajowe doświadczenia, cenne nie tylko dla innych eksploatatorów lecz także w perspektywie budowy kolejnych instalacji.

Patronat Honorowy

Współpraca

Współpraca

Partner Specjalny

Partner Specjalny

Partnerzy Prawni

Patronat Honorowy

Partner Generalny

Partnerzy

Partnerzy branżowi

Patronat medialny

W SPRAWACH TECHNICZNYCH PROSIMY O KONTAKT: 784036990

Marta Kazimierczak

koordynator konferencji

M: +48 784 036 989

e-mail: m.kazimierczak@abrys.pl

Łukasz Kawa

współpraca z partnerami

M: +48 608 376 797

e-mail: l.kawa@abrys.pl

Skontaktuj się z nami