Termiczne przekształcanie odpadów
Odzysk energii

22-24 listopada 2022 r.

Gdańsk i online

19. Konferencja

Dni
Godzin
Minut
Sekund


Termiczne przekształcanie odpadów
Odzysk energii

21-23 listopada 2023 r.

20. Konferencja

Więcej informacji na temat konferencji
w 2023 roku już wkrótce. Zachęcamy do śledzenia strony.

Chcesz wygłosić prelekcję na konferencji?

Wypełnij poniższy formularz

Zaproponuj swój temat

OPIS KONFERENCJI

Zapraszamy do udziału w 19. Konferencji Termiczne przekształcanie odpadów – odzysk energii, która odbędzie się

w dniach 22 - 24 listopada 2022 r. w Gdańsku.
W trakcie konferencji, jak co roku, zostaną poruszone najistotniejsze tematy dla branży odzysku energii z odpadów, m.in: wpływ European Green Deal oraz pakietu Fit For 55 na rozwój

i funkcjonowanie Instalacji Odzysku Energii (IOE), perspektywy budowy w Polsce, kolejnych lokalnych IOE oraz ich rozwój na poziomie powiatowym – przegląd planowanych inwestycji, możliwości dofinansowania ze środków krajowych, uwarunkowania technologiczne oraz akceptacja społeczna budowy nowych instalacji z uwzględnieniem 6-cio letnich już doświadczeń eksploatacyjnych funkcjonujących IOE, techniczne aspekty odzysku energii z odpadów i jego miejsce

w hierarchii postępowania z odpadami, modernizacja źródeł ciepła w kierunku energetycznego wykorzystania wysokokalorycznej frakcji odpadów czy nowy image IOE, jako źródeł zielonej energii, zielonego wodoru i negatywnej emisji CO2. Konferencja jest organizowana w czasie, gdy z jednej strony pojawiają się perspektywy budowy w Polsce kilkunastu nowych IOE, a z drugiej strony Komisja Europejska poprzez akt delegowany zwany Taksonomią stawia takie instalacje na cenzurowanym a Parlament Europejski wskazuje na konieczność objęcia regulacjami ETS.


Biorąc pod uwagę wymagania GOZ w perspektywie 2035 nasza poprzednia konferencja bezsprzecznie wykazała, że bez udziału w systemie gospodarki odpadami IOE nie jest możliwe spełnienie tych wymagań. Kwestią nadal otwartą pozostaje jedynie skala luki inwestycyjnej w tym zakresie, choć poziom 2,5 mln ton wydaje się najbardziej realny
w odniesieniu do 2035. Kilkadziesiąt lokalnych ciepłowni opartych na paliwie węglowym już podjęło decyzję gruntownej modernizacji rozważając możliwość budowy bloków zasilanych suwerennym wobec węgla i gazu paliwem z odpadów. Każda z zaplanowanych IOE musi zmierzyć się nieuniknionym sprzeciwem lokalnej społeczności, a te najbardziej zaawansowane projekty są tego najlepszym przykładem. Czy inwestorzy będą w stanie jasno przedstawić korzyści
z uruchomienia
w systemie ciepłowniczym takiej instalacji i zjednać sobie mieszkańców pozostaje pytaniem otwartym, aktualnie jednak, wobec powszechnie znanej sytuacji odnośnie cen i braku konwencjonalnych paliw dla systemów ciepłowniczych, opcja paliwowa oparta na wysokokalorycznej frakcji odpadów zyskuje dodatkowe argumenty.


Wszystkie te tematy poruszone zostaną zarówno w formie prezentacji jak i paneli podczas naszej konferencji, która jest niewątpliwie największym krajowym forum wymiany doświadczeń specjalistów z branży odzysku energii z odpadów. Spotkanie to od lat gromadzi od 150 do 300 słuchaczy i wiele krajowych i zagranicznych firm aktywnie działających

w branży WtE. Do współpracy i wygłoszenia referatów zaprosiliśmy Confederation od European Waste to Energy Plants (CEWEP), Stowarzyszenie Producentów Energii z Odpadów (SPEO) oraz Izbę Gospodarczą Ciepłownictwo Polskie (IGCP)

i jesteśmy pewni, że w tym gronie zdefiniujemy kierunki oraz perspektywy dalszego rozwoju branży odzysku energii

z odpadów w naszym kraju.

Serdecznie Państwa zapraszamy, a w aneksie konferencji oferujemy zwiedzanie ZTPO w Gdańsku na finiszu swojej budowy.

Do zobaczenia w Gdańsku!

RADA PROGRAMOWA

dr hab. inż. Tadeusz Pająk, prof. AGH

Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

DYREKTOR RADY PROGRAMOWEJ

prof. dr hab. inż. Grzegorz Wielgosiński

Politechnika Łódzka

Jacek Szymczak

Izba Gospodarcza Ciepłownictwo Polskie

Stowarzyszenie Producentów Energii
z Odpadów

Alina Pisiecka

Sławomir Kiszkurno

Port Czystej Energii

PreZero

Szymon Cegielski

TEKOpro

Piotr Dedejczyk-Macieliński

Piotr Matuszewski

Abrys

SPEAKERS

John Smith

A few sentences about John Smith. How He help to solve clients' problems. It should convince the unconvinced. No fake quotes or photos!

 • A few sentences about
 • A few sentences about
 • A few sentences about

John Smith

A few sentences about John Smith. How He help to solve clients' problems. It should convince the unconvinced. No fake quotes or photos!

 • A few sentences about
 • A few sentences about
 • A few sentences about

02.10.2020

PROGRAM KONFERENCJI

DZIEŃ I

22 LISTOPADA 2022 r. (WTOREK)

Radisson Hotel & Suites Gdańsk (ul. Chmielna 10/25, 80-748 Gdańsk)

INSTALACJE ODZYSKU ENERGII Z ODPADÓW - PERSPEKTYWY W KONTEKŚCIE TAKSONOMII I PROBLEMÓW NA RYNKU ENERGII

SESJA I

Prowadzący: dr hab. Tadeusz Pająk, prof. AGH, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

Rejestracja uczestników

08:30

Otwarcie konferencji
Robert Rosa, Abrys

09:30

Przywitanie uczestników
Piotr Kryszewski, Urząd Miejski w Gdańsku

09:40

09:50

Słowo wstępne
dr hab. Tadeusz Pająk, prof. AGH, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

Słowo wstępu
Maciej Aulak, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej

09:45

Niedobór spalarni odpadów w Polsce - kontrowersje i perspektywy finansowania
Dominik Bąk, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

09:55

10:10

Przegląd aktualnych polityk Unii Europejskiej: system handlu emisjami, energia odnawialna, efektywność energetyczna, emisje przemysłowe, zrównoważone finansowanie
Marta Gurin, CEWEP

10:40

Wpływ aktualnych zmian prawnych i gospodarczych na działalność obecnie funkcjonujących instalacji
Alina Pisiecka, Stowarzyszenie Producentów Energii z Odpadów

Wsparcie dla inwestycji termicznego przekształcania odpadów z PFR
Marcin Borek, Polski Fundusz Rozwoju

10:25

Czas na pytania

10:55

Przerwa na kawę

11:00

11:20

PANEL DYSKUSYJNY

NOWE INSTALACJE ODZYSKU ENERGII - REALNE SZANSE NA PODWOJENIE MOCY

Prowadzący: Tomasz Szymkowiak, Abrys

Zagadnienia:
- realność zapowiedzi budowy kilkunastu nowych instalacji. Bariery w realizacji i ich pokonywanie
- zwiększanie mocy ITPO w kontekście problemów na rynku energii
- wpływ regulacji europejskich (ETS, taksonomia) na funkcjonowanie działających i planowanych ITPOK
- w poszukiwaniu źródeł finansowania nowych niezbędnych inwestycji

Paneliści:
Andrzej Porawski, Związek Miast Polskich
Tomasz Uciński, Krajowa Izba Gospodarki Odpadami
Andrzej Pudło, Stowarzyszenie Producentów Energii z Odpadów
Sławomir Kiszkurno, Port Czystej Energii
Szymon Cegielski, PreZero Zielona Energia

Jacek Szymczak, Izba Gospodarcza Ciepłownictwo Polskie
Michał Dąbrowski, Polska Izba Gospodarki Odpadami
[ONLINE]

SESJA II

PERSPEKTYWY BUDOWY NOWYCH INSTALACJI I ROZBUDOWY ISTNIEJĄCYCH

Prowadzący: Sławomir Kiszkurno, Port Czystej Energii

12:40

Wykorzystanie odpadów w systemach ciepłowniczych, a system handlu uprawnieniami do emisji gazów
cieplarnianych
Katarzyna Wolny-Tomczyk, ECO LEGAL

12:55

Jak przeprowadzić rozbudowę instalacji oraz zwiększyć jej moc siedmiokrotnie?
Zdzisław Gawlik, Zakład Unieszkodliwiania Stałych Odpadów Komunalnych w Warszawie

Plany modernizacji oraz zwiększenia przepustowości Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów w Krakowie
Wojciech Wróbel, Zakład Termicznego Przekształcania Odpadów w Krakowie

13:10

Optymalizacja procesu przygotowania i kontrola jakości wsadu do termicznego przekształcania odpadów
Ewelina Targosińska, TEKOpro

13:25

Przerwa na lunch

13:45

Kolej na ekologię czyli projekt budowy instalacji odzysku energii z odpadów przez NEWAG S.A. w Nowym Sączu Elżbieta Olędzka-Koprowska, Pracownia O.K.E.J.

14:45

Sortowanie odpadów przed procesem spalania - maksymalizacja poziomów recyklingu dla wartościowych frakcji materiałowych
Michał Bula, TOMRA

15:00

Czynniki wpływające na emisje pyłów w filtrach workowych w instalacjach termicznego przekształcania odpadów
Włodzimierz Łopatka, BWF Poland

15:10

15:20

Rola samorządu i społeczności lokalnej w procesie inwestycyjnym - droga do konfliktu bądź porozumienia
Piotr Talaga, Abrys

15:35

Energia z odpadów - doradztwo finansowania dłużnego, preferencyjnego transakcyjnego dla realizacji zadań inwestycyjnych
Agnieszka Spodzieja, Bank Ochrony Środowiska

Potencjał modernizacyjny ciepłownictwa w kierunku wykorzystania paliw z odpadów
Jacek Szymczak, Izba Gospodarcza Ciepłownictwo Polskie

15:45

Zakłady Odzysku Energii jako element dekarbonizacji systemów ciepłowniczych na przykładzie Veolia Term
w Zamościu, Kraśniku i Chrzanowie
Magdalena Bezulska, Maciej Osysko, Veolia

16:00

Budowa Portu Czystej Energii w Gdańsku szansą dla mieszkańców i środowiska
Sławomir Kiszkurno, Port Czystej Energii

16:10

16:25

16:35

Zakończenie pierwszego dnia obrad

Czas na pytania

20:00

Uroczysta kolacja w stylu Hollywood
Radisson Hotel & Suites Gdańsk (ul. Chmielna 10/25, 80-748 Gdańsk)

DZIEŃ II

23 LISTOPADA 2022 r. (ŚRODA)

Radisson Hotel & Suites Gdańsk (Chmielna 10/25, 80-748 Gdańsk)

SESJA III

ROZWIĄZANIA TECHNOLOGICZNE I EKSPLOATACYJNE DLA ITPOK

Prowadzący: Szymon Cegielski, PreZero Zielona Energia

Waste-to-Energy w dobie dekarbonizacji
dr hab. inż. Tadeusz Pająk, prof. AGH, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

10:00

Wytwarzanie wodoru w instalacjach WtE w Niemczech – czy są realne szanse rozwoju tej technologii?
dr Andreas Salamon, DSTB Dr. Salamon

10:15

Wychwytywanie CO2 i produkcja zielonego metanu (CH4) jako domknięcie obiegu zamkniętego w instalacji odzysku energii
Józef Neterowicz, Eco Smart Partner

10:30

Korzyści ze współpracy z Paprec Energies w ramach PPP
Ewa Zembalowska, Paprec Energies

10:45

11:00

11:10

VITULUS - nowy koncept technologiczny Leroux & Lotz dla ciepłownictwa w segmencie 10 MWth
- synergia wieloletniego doświadczenia pioniera i doskonałości inżynieryjnej
Xavier Forcet, LLT, Liliya Bednarz wspólnie z TRIWALOR Inżynieria Środowiska, który reprezentuje LLT w Polsce

Sprawność energetyczna ITPO - analiza techniczno-ekonomiczna w aspekcie aktualnych cen energii
dr inż. Sebastian Majkowski, PROMONT

11:40

Walka o budowę ITPO w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii
Damian Kołakowski, Urząd Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii

11:20

Przerwa na kawę

11:55

Metoda sucha oczyszczania spalin wodorowęglanem sodu/SOLVAir - charakterystyka technologii i opis przygotowania testów przemysłowych z przykładem
Zbigniew Nowak, SOLVAY

12:25

Automatyczne przekształcanie danych - "odzysk" zasobów i informacji biznesowych
Grzegorz Mozol, UNISOFT

ITPOK - pomiary emisji do powietrza: nadzór, kontrola, wyniki
Robert Leszczyński, Monika Szulc, PreZero Zielona Energia

12:10

12:35

Przygotowanie paliw RDF dla sektora energetyki cieplnej na przykładzie rozwiązań firmy VECOPLAN
Ireneusz Suszyna, Vecoplan

Pomiar dioksyn i furanów w ITPOK
Marcin Szczygłów, OMC ENVAG

12:45

Energetyczne paliwo zastępcze jako stabilne paliwo dla lokalnych ciepłowni i elektrociepłowni
Katarzyna Wolny-Tomczyk, Związek Producentów Paliw z Odpadów i Biomasy

12:55

Suwnice chwytakowe automatyczne do transportu odpadów w bunkrze ITPO
Jacek Januszkiewicz, GH Cranes

13:05

13:15

Pierwsza międzynarodowa norma dot. systemu zbierania i przetwarzania danych (komputer emisyjny) oraz jej implementacja w systemie monitoringu emisji ABB
Tomasz Augustyn, ABB

13:35

Czas na pytania

Odzysk Ciepła z kondensacji spalin z ITPO na przykładzie realizacji SEEN
Krzysztof Pacierpnik, Seen Technologie

13:25

Przerwa na lunch

13:40

SESJA IV

ODZYSK ENERGII Z ODPADÓW PRZEMYSŁOWYCH, NIEBEZPIECZNYCH I MEDYCZNYCH

Prowadzący: prof. dr hab. inż. Grzegorz Wielgosiński, Politechnika Łódzka

Konsekwencje tzw. konkluzji BAT nie tylko dla ITPOK
prof. dr hab. inż. Grzegorz Wielgosiński, Politechnika Łódzka

14:40

14:55

ONE HAND FRENCH SOLUTION - technologia spalania odpadów medycznych i niebezpiecznych
Armen GARIBIAN, ATI Industries, Emmanuel BRUNIAU, Maguin (firmy są reprezentowane przez
EXP-PECO Conseil i Andrzeja Bednarza)

Przetwarzanie niebezpiecznych odpadów po procesowych ze spalania odpadów komunalnych
Henryk Siodmok, MO-BRUK

15:05

Influencer marketing jako narzędzie edukacji o odpadach medycznych i ich termicznym unieszkodliwianiu
Małgorzata Rdest, EMKA

15:20

15:30

Zagospodarowanie energetyczne zużytych wyrobów medycznych - studium przypadku ZPZTPO
Sławomir Michalik, Związek Pracodawców Zakładów Termicznego Przekształcania Odpadów Przemysłowych i Medycznych na Rzecz Ochrony Zdrowia i Środowiska

Odpady medyczne oraz sposoby ich dalszego zagospodarowania
Damian Arabas, REMONDIS MEDISON

15:40

15:50

Czas na pytania

16:00

Zakończenie konferencji

Zbiórka przed hotelem i przejście spacerem na kolację

18:40

Regionalna kolacja w restauracji Brovarnia (ul. Szafarnia 9, 80-755 Gdańsk)

19:00

Powrót spacerem lub przejazd pierwszego busa do hotelu
(Bus będzie kursował według potrzeby do godz. 22:00)

20:30

DZIEŃ III

24 LISTOPADA 2022 r. (CZWARTEK)

WYJAZD TECHNICZNY

Ul. Jabłoniowa 55, 80-175 Gdańsk

ZAKŁAD TERMICZNEGO PRZEKSZTAŁCANIA ODPADÓW W GDAŃSKU

Zbiórka przed hotelem dla osób podróżujących autokarem

09:15

09:30

Przejazd autokarem na instalację

Zwiedzanie instalacji i poczęstunek

10:00

Zakończenie wyjazdu technicznego i powrót do hotelu

12:00

Przyjazd do hotelu

12:30

Port Czystej Energii to budowana obecnie instalacja termicznego przekształcania odpadów komunalnych w Gdańsku.
Będzie to nowoczesna elektrociepłownia wytwarzająca w kogeneracji czystą energię elektrycznej i ciepło z frakcji energetycznej (resztkowej) z odpadów. Paliwem w gdańskiej instalacji będą wyłącznie odpady stanowiące pozostałości po procesie sortowania, które nie nadają się do recyklingu. Odpady energetyczne to np. zużyte pieluchy jednorazowe, patyczki i waciki kosmetyczne, styropian, zabrudzony papier, czy folie po słodyczach, nabiale, itp. Ciepło i energia elektryczna z odpadów są energią zieloną, ponieważ pozwalają na zaoszczędzenie tradycyjnych, kopalnych źródeł energii takich jak węgiel czy gaz, a stosowana technologia pozwala bardzo skutecznie ograniczać emisję spalin do powietrza. Do gdańskiej instalacji trafiać będą odpady z gmin skupionych wokół 3 instalacji komunalnych w Gdańsku, Tczewie i Gilwie Miałej. Realizacja Projektu jest ostatnim, brakującym ogniwem systemu gospodarki odpadami komunalnymi w regionie pomorskim, umożliwiającym jego optymalizację. Gdańska instalacja jest budowana i będzie eksploatowana w formule partnerstwa publiczno-prywatnego przez konsorcjum firm WEBUILD, Termomeccanica Ecologia
i TIRU Paprec Energies. Zakończenie budowy Portu czystej Energii planowane jest na koniec 2023 roku.

ZAREJESTRUJ SIĘ W SWOJEJ ULUBIONEJ FORMIE

 • Koszt udziału obejmuje:
  - dostęp do platformy konferencyjnej
  z transmisją konferencji na żywo,
  - możliwość odtworzenia nagrania obrad na platformie po zakończeniu konferencji,
  - dostęp do prezentacji prelegentów

499zł

ONLINE

 • Koszt udziału obejmuje:
  - uczestnictwo w wykładach,
  - komplet materiałów konferencyjnych
  i promocyjnych,
  - dostęp do platformy konferencyjnej
  z transmisją konferencji na żywo,
  - możliwość odtworzenia nagrania obrad na platformie po zakończeniu konferencji,
  - dostęp do prezentacji prelegentów,
  - wyżywienie w dniach 22-24.11.2022 r. (22.11.2022 r. – przerwa kawowa, lunch, uroczysta kolacja bankietowa; 23.11.2022 r. – przerwa kawowa, lunch, kolacja)
  - udział w imprezach towarzyszących,
  - udział w wyjeździe technicznym
  w dniu 24.11.2022 r.
 • Udział w konferencji nie obejmuje kosztów zakwaterowania

1590zł

STACJONARNIE

 • Bezpłatny udział dla: JST, NGO, państwowe uczelnie wyższe, UM, WiOŚ, RDOŚ i WFOŚiGW
 • W ramach bezpłatnego udziału przesyłany jest dostęp do strony internetowej, na której znajduje się transmisja na żywo z wystąpień prelegentów z wyłączeniem paneli dyskusyjnych. Udział bezpłatny nie obejmuje dostępu do nagrań
  i prezentacji prelegentów

0zł

BEZPŁATNY UDZIAŁ ONLINE

Zarejestruj się bezpłatnie
Zarejestruj się stacjonarnie
Zarejestruj się online

613,77 zł brutto

1955,70 zł brutto

MIEJSCE KONFERENCJI I ZAKWATEROWANIE

ul. Chmielna 10/25, 80-748 Gdańsk

RADISSON HOTEL & SUITES GDAŃSK ****

Koszt zakwaterowania:

- pokój jednoosobowy: 370 zł (brutto)

- pokój dwuosobowy: 450 zł (brutto)

W celu dokonania rezerwacji prosimy o kontakt z hotelem:


reservation.gdansk@radisson.com


           +48 (58) 600 28 88

IconIcon
Zobacz stronę hotelu

POKOJE Z PULI KONFERENCYJNEJ ZOSTAŁY
WYCZERPANE
Zachęcamy do rezerwacji pokojów Superior

Icon

DODATKOWE ZAKWATEROWANIE

PURO HOTEL GDAŃSK ****

ul. Stągiewna 26, 80-750 Gdańsk
(3 minuty spacerem od miejsca konferencji)

Koszt zakwaterowania:

- pokój jednoosobowy: 380 zł (brutto)
- pokój dwuosobowy: 450zł (brutto)

W celu dokonania rezerwacji prosimy
o kontakt z hotelem i podanie hasła "ABRYS"


gdansk@purohotel.pl


        +48 58 563 50 00

IconIcon
Zobacz stronę hotelu
Zobacz stronę hotelu

W celu dokonania rezerwacji prosimy
o kontakt z hotelem i podanie hasła "ABRYS"


hotelgrano.re@granohotels.pl


           +48 58 717 80 51

Koszt zakwaterowania:

- pokój jednoosobowy: 350 zł (brutto)
- pokój dwuosobowy: 430zł (brutto)

ul. Pszenna 3, 80-749 Gdańsk
(5 minut spacerem od miejsca konferencji)

HOTEL GRANO ****

IconIcon
Zobacz stronę hotelu

W celu dokonania rezerwacji prosimy
o kontakt z hotelem i podanie hasła "ABRYS"


numberone.re@granohotels.pl


           +48 58 717 80 51

Koszt zakwaterowania:

- pokój jednoosobowy: 300 zł (brutto)
- pokój dwuosobowy: 340zł (brutto)

ul. Jaglana 4, 80-749 Gdańsk
(8 minut spacerem od miejsca konferencji)

HOTEL NUMBER ONE ***

IconIcon

Rezerwację można złożyć również przez stronę, wpisując kod: ABRYS

Rezerwację można złożyć również przez stronę, wpisując kod: ABRYS

IconIcon

PURO HOTEL GDAŃSK ****

ul. Stągiewna 26, 80-750 Gdańsk
(3 minuty spacerem od miejsca konferencji)

Koszt zakwaterowania:

- pokój jednoosobowy: 380 zł (brutto)
- pokój dwuosobowy: 450zł (brutto)

W celu dokonania rezerwacji prosimy o kontakt
z hotelem i podanie hasła "ABRYS":


gdansk@purohotel.pl


+48 58 563 50 00

IconIcon
Zobacz stronę hotelu

W celu dokonania rezerwacji prosimy o kontakt
z hotelem i podanie hasła "ABRYS":


gdansk@purohotel.pl


+48 58 563 50 00

Koszt zakwaterowania:

- pokój jednoosobowy: 350 zł (brutto)
- pokój dwuosobowy: 430zł (brutto)

ul. Pszenna 3, 80-749 Gdańsk
(5 minut spacerem od miejsca konferencji)

HOTEL GRANO ****

IconIcon
Zobacz stronę hotelu
Zobacz stronę hotelu

W celu dokonania rezerwacji prosimy o kontakt
z hotelem i podanie hasła "ABRYS":


gdansk@purohotel.pl


+48 58 563 50 00

Koszt zakwaterowania:

- pokój jednoosobowy: 300 zł (brutto)
- pokój dwuosobowy: 340zł (brutto)

ul. Jaglana 4, 80-749 Gdańsk
(8 minut spacerem od miejsca konferencji)

HOTEL NUMBER ONE ***

IconIcon
Zobacz stronę hotelu

Koszt zakwaterowania:

- pokój jednoosobowy: 340 zł (brutto)

W celu dokonania rezerwacji prosimy o kontakt z hotelem:


agnieszka.budkowska@deoplaza.pl


+48 735 921 341

IconIcon

UWAGA!
Liczba miejsc noclegowych jest ograniczona

DEO PLAZA

ul. Chmielna 10, 80-748 Gdańsk

PARKING

Icon

Na Wyspie Spichrzów liczba miejsc parkingowych jest ograniczona.
Zobacz gdzie możesz zostawić swoje auto podczas pobytu na konferencji.

ul. Chmielna 10/25, 80-748 Gdańsk

Chmielna 10, 80-748 Gdańsk

W HOTELU RADISSON

DEO PLAZA

 • 130 zł / doba
 • ograniczona ilość miejsc
 • brak możliwości rezerwacji
 • 130 zł / doba
 • ograniczona ilość miejsc
 • brak możliwości rezerwacji

ul. Pszenna 3, 80-749 Gdańsk

ul. Jaglana 4, 80-749 Gdańsk

W HOTELU GRANO

MIEJSKI STRZEŻONY

W HOTELU NUMBER ONE

ul. Rzeźnicka 65, 80-822 Gdańsk

 • 100 zł / doba
 • 50 dostępnych miejsc
 • brak możliwości rezerwacji
 • 5 minut spacerem od miejsca konferencji
 • 100 zł / doba
 • 50 dostępnych miejsc
 • brak możliwości rezerwacji
 • 8 minut spacerem od miejsca konferencji
 • 90 zł / doba
 • 100 dostępnych miejsc
 • 10 minut spacerem od miejsca konferencji

Sprawdź również parkingi ogólnodostępne w Gdańsku

Parkingi ogólnodostępne


ATRAKCJE

Zapraszamy na nieformalne spotkanie integracyjno-zapoznawcze, które tradycyjnie odbędzie się dzień przed rozpoczęciem konferencji. Abrysówka to doskonała okazja do nawiązania nowych kontaktów biznesowych oraz mile spędzonego czasu wśród ekspertów w branży

Icon

21 LISTOPADA 2022 r. (PONIEDZIAŁEK)
20:00 - 24:00

Radisson Hotel & Suites Gdańsk ****
na piętrze sali DEO

UROCZYSTA KOLACJA

ul. Chmielna 10/25, 80-748 Gdańsk

22 LISTOPADA 2022 r. (WTOREK)
20:00 - 02:00

RADISSON HOTEL & SUITESS GDAŃSK ****

Klimat Hollywood, towarzyszyć nam będzie przez cały wieczór, do którego wkroczymy po czerwonym dywanie
w gwiazdorskim stylu. Zadbaj o swoją kreację, aby w blasku fleszy poczuć się jak prawdziwa gwiazda.

Icon

Osoby głodne wyzwań, będą miały okazję zmierzyć się
w konkursach filmowych, w których rywalizować będą
o atrakcyjne nagrody.
Sprawdź, czy jesteś prawdziwym kinomanem

Tego wieczoru nie może zabraknąć odrobiny magii.
Swój tajemniczy świat iluzji przedstawi nam uczestnik "MAM TALENT".
Artysta młodego pokolenia, doskonale łączący swój unikalny styl występów z nowoczesnym spojrzeniem na dostarczanie rozrywki na najwyższym poziomie. Jego pokazy iluzji to niezwykłe spektakle pełne magii, pozytywnych emocji i niezapomnianych wrażeń.

Jesteś ciekawy?

RESTAURACJA BROVARNIA

23 LISTOPADA 2022 r. (ŚRODA)
19:00 - 21:00

ul. Szafarnia 9, 80-755 Gdańsk

KOLACJA REGIONALNA W RESTAURACJI

Brovarnia Gdańsk to najstarszy działający gdański browar. Warzone są piwa odwołujące się do klasyki i historii gdańskiego piwowarstwa, ale także na nowofalowych trendach piwnego rzemiosła. Do produkcji piw używana jest odpowiednio przygotowana woda, jakościowe słody z najlepszych słodowni europejskich, najciekawsze odmiany chmielu od zaufanych producentów zarówno z Polski jak
i zagranicy, oraz odpowiednio wyselekcjonowane szczepy drożdży. W piwa wkładana jest cała wiedza oraz pasja począwszy od kompozycji receptury, aż do uzyskania finalnego produktu.

ATRAKCJE HOTELOWE

W wolnym czasie skorzystaj z atrakcji hotelowych.
Do dyspozycji dostępne są basen, sauny, oraz przestrzeń fitness. Za dodatkową opłatą można również skorzystać
z masaży w centrum SPA, zabiegów kosmetycznych,
a nawet fryzjera.
Wymagana wcześniejsza rezerwacja w recepcji hotelowej.

PRANA SPA

PARTNER GENERALNY

PATRONAT HONOROWY

WSPÓŁPRACA

PARTNERZY SPECJALNI

PARTNERZY

PATRONAT BRANŻOWY

PATRONAT MEDIALNY

W SPRAWIE PROBLEMÓW TECHNICZNYCH
ZWIĄZANYCH Z TRANSMISJĄ ONLINE KONFERENCJI PROSIMY O KONTAKT:

IWONA STACHOWSKA
+48 660 750 946
kontakt@abrys.pl

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Marta Kazimierczak

koordynator konferencji

M: +48 784 036 989

e-mail: m.kazimierczak@abrys.pl

Dawid Wyszyński

współkoordynator

M: +48 784 036 990

e-mail: d.wyszynski@abrys.pl

Napisz do mnie
Napisz do mnie

Łukasz Kawa

współpraca z partnerami

M: +48 608 376 797

e-mail: l.kawa@abrys.pl

Napisz do mnie

KONTAKT W SPRAWIE UCZESTNICTWA